Възможно ли е да получавате причастие без изповед в Православната църква

Моят приятел каза, че в съвременните условия можете да приемате причастие без изповед.Тя е сигурна, че това е разрешено и не носи никакъв грях.Например в гръцката църква вярващите могат постоянно да получават причастие и те само изповядват, ако е необходимо, за да премахнат тежестта от душата.Попитах моя изповедник за пояснение: възможно ли е да се причастява без изповед?Оказва се, че в Руската православна църква не е обичайно да се причастяват Светите дарове без покаяние.И с това е свързано.

Защо е необходимо признание

Първите ни родители Адам и Ева бяха непорочни в Райската градина.Те не знаеха греха, докато не нарушиха забраната на Дървото за познаване на доброто и злото.От този момент нататък грехът започна да властва над човека, отделяйки го от Бога.Следователно човек трябва постоянно да се разкайва за греховете на познатото и непознатото, за да преодолее това раздяла.

Без покаяние спасението е невъзможно.Без покаяние духовният живот на християнина се превръща в лицемерен фарс.

След изповедта свещеникът благославя Причастието на Светите Дарове.Вярващият може да приеме плътта и кръвта на Христос за изкупление от грешната природа.

Много вярващи се интересуват,възможно ли е да се покаят у дома? Господ също чува лично покаяние, но не е такаТайнството на църквата.Това е цялата разлика.След църковното покаяние човек получава не само опрощаване на греховете, но и благодат от Бога.Вкъщи благодат е невъзможно да се получи.Благодатта е необходима, така че човек вече да не извърши грях, в който се изповядва пред свещеник.

В Руската православна църква съществува традиция да се изповядва преди всяко причастие.Тази традиция трябва стриктно да се спазва, за да се води пълнокръвен духовен живот.

Причастие

Само грешен е Исус Христос, Който можеше да стъпче дяволаи побеждават смъртта.Чрез светата Кръв Христова човек може да бъде простен и да получи царството Божие във вечността.Преди кръстосаните мъки Спасителят държал Тайната вечеря, на която нарекъл хляба Тялото си, а виното - Кръвта си.

Какво означава това за вярващия?Това означава, че чрез Кръвта и плътта на Христос човек се включва в спасението на душата.Сега възниква въпросът: възможно ли е да се причастява без изповед?Ако съвестта позволява, тогава е възможно.Но дали такова тайнство ще бъде вярно, както апостолите казаха на верните?

Вярващият трябва да осъзнае, че общението е възможно само с чиста съвест, а чистата съвест може да бъде само след тайнството на покаянието.

Причастие в осъждане

Неподходящите християни, които получават причастие, не получават Божията благодат, но наказват себе си.Ако човек не разбира напълно значението на кръстосаното страдание на Спасителя и приема хляба като прост продукт, тогаватой осъжда себе си в неверието си.

Също така недостойните комуни включват онези, които в сърцата си са враждебни към ближния си, които тайно се занимават с окултизъм и не са изповядвали смъртни грехове. Неподходящото общение води до духовни и телесни неразположения .

Избягването на тайнството поради осъзнаването на греховната природа също не е правилно.Човек трябва да е наясно със своята греховна природа, да се стреми към поправяне с помощта на Светия Дух и да се покае за греховете си.В противен случай пътят към небесната обител ще бъде затворен.

Животът на вярващия е постоянна борба срещу дяволските изкушения и противопоставяне на тях чрез силата на Светия Дух.Всички велики светии осъзнали своята греховна природа, воювали срещу нея и не отказвали да приемат Светите Тайни.

Не е взел причастие преди смъртта

Може ли душата на човек да отиде в ада, ако няма време да вземе причастие предивнезапна смърт?Определен отговор не съществува, тъй като всичко зависи от състоянието на душата на човека.Ако в сърцето си беше наясно със своята греховна природа и искрено се покая, ще му бъде простено.Това е кръстен човек, а не атеист.

Например, ако свещеник не е имал време да дойде при тежко болен вярващ, тогава душата ще отиде в небето, ако пациентът искрено скърби за греховете си.Не по негова вина свещеникът не можеше да има време да го общува преди смъртта си.

Съединение и причастие

Много вярващи вярват, че благословението автоматично се премахвавсичкигрехове, така че няма нужда да се изповядвам.Това е голяма грешка.Благословението освещава онези грехове, които човек е забравил или не му е обърнал внимание поради духовното си невежество.Голата благословия обаче няма да премахне скрития грях, който човек умишлено не призна пред свещеника по никаква причина.

Следователно, ако след обединението вярващият помни греха, тогава той трябва да го каже в изповед.Няма значение, в деня след откриването на обединението, несъвършеният грях или месец по-късно е необходимо да се изповяда.

Резултат

Вярващият може да изповядва без тайнството, но без изповед не е прието да се причастие.Въпреки факта, че в гръцката църква вярващите получават Причастие без изповед, в Руската църква те няма да позволят причастие без покаяние.Първо трябва напълно да изчистите съвестта си от греховете, а след това с чиста съвест да участвате в Светите Дарове.