Великден: ​​смисълът и значението на основния православен празник

Връщането на руския народ към вярата на техните дядовци има голямо духовно значение.Но не всички разбират какво се разбира под възкресението на Христос и защо това е било необходимо.Вярвах в Христос още в съзнателна възраст, но не можах да разбера истинското значение на Христовата жертва.Защо трябваше да умреш, за да възкръснеш отново?Какъв е Великден Христов в православието?В статията ще ви разкажа за значението на основния християнски празник.Ще пътуваме до древна Юдея, за да усетим духа на онези времена и да преживеем всички събития, свързани със смъртта и възкресението на Божия Син.

Тайните на възкресението от мъртвите

Основата на православната вяра е възкресението на Христос.Именно с проповедта за възкресението апостолите започнаха своя аскетизъм: да свидетелстват за света на Божието царство и опрощаването на греховете.Благодарение на възкресението беше даден вечен живот на всички хора.Следователно Великден Христов е основният празник на християнския свят.Това е основата, върху която почива православната вяра.

Спасителят на света Исус Христос доброволно прие мъченическата смърт за нашите грехове и на третия ден възкръсна от мъртвите в ново тяло, разкривайки на света чудото на Божието спасение.

Това беше точно преди еврейската Пасха, когато еврейският народ празнувашеспасение от наказващия меч Господен.Ангелът на смъртта мина покрай всички къщи, по вратите на които беше кръвта на жертвеното агне.Този празник се нарича на иврит Пасха.

Тялото на Исус беше свалено от кръста и поставено в гробницата според еврейските обичаи - увито в лен (покров) и помазано с тамян.Пещерата, в която е погребано тялото на Спасителя, е била предназначена за един богат евреин, който от милост го е дал да погребе тялото на Христос.Този човек беше член на еврейския върховен съд на синедриона, но тайно посети Исус и слушаше неговото учение.

Гробницата беше затворена с тежък камък и запечатана, тъй като водачите на еврейския народ се страхуваха, че тялото може да бъде откраднато.Камъкът беше толкова тежък, че дори и най-силните мъже не можеха да го преместят.Именно този камък беше силното доказателство за възкресението на Христос.Когато на третия ден учениците дойдоха в пещерата, на мястото на погребението нямаше тяло.Печатът беше на мястото си, камъкът - и тялото на Христос по чудо изчезна.

Когато ангелът Господен слезе от небето под формата на мълния и изтласка камъка, войниците, пазещи гробницата, бяха изпълнени с ужас: гробницата беше празна.Войниците избягаха от страх, оставяйки гробницата неохранявана.Рано в неделя сутрин благочестиви жени дойдоха в гробницата, за да завършат процеса на помазване с тамян масла.Изненадата им не намери граници, когато видяха празна гробница.Жените усещаха, че тялото е просто откраднато.Те отидоха при апостолите, за да съобщят за това събитие.

Когаапостолите дойдоха до гробницата, те видяха усукани платнища на мястото на тялото.Скоро те заминаха за града, оставяйки Мария Магдалина да оплаква Исус.Жената беше в гробницата, когато два ангела я информираха за възкресението на Исус.По това време Мария видяла Христос да влиза в гробницата, но не го познала.Едва когато Христос я повика по име, тя позна познат глас и се втурна към краката на Спасителя.Но Исус забрани да се докосва до себе си и й каза да отиде при апостолите и да обяви възкресението му.

Свидетелство на войниците

Войниците, пазещи гробницата, отидоха при първосвещениците, за да им съобщят новината за изчезването на тялото.Тази новина силно разстрои лидерите на еврейския народ и те започнаха да измислят план да разубедят хората във факта на възкресението на Христос.Подкупвайки пазачите, те им казали да разкажат история за това как учениците на Исус тайно откраднали тялото му.За съжаление войниците повярваха на думата.Затова малко хора от еврейския народ са вярвали в чудотворното възкресение на Спасителя - Месия.

Появата на Христос в нетленно тяло

След чудотворното си възкресение Исус многократно се явяваше на своите ученици, но първото нещо, което посети, беше майка му Мария.Жената се утеши в скръбта си, когато видя живия Син.Когато Исус се срещна със своите последователи, той каза на всички: „Радвайте се“.Време е за голяма радост за хората, защото след смъртта на тялото душата на Исус се спусна в ада.Но бидейки безгрешна, душата на Исус получи вечно спасение и безсмъртно тяло.

В продължение на четиридесет дни Христос се яви на своите ученици иинструктирах ги.Повече от 500 души станаха свидетели на възкресението му.След четиридесет дни Христос се възнесе на небето в своето безсмъртно тяло и обеща да се върне.От този паметен ден (Възнесение) всички християни очакват второто идване на своя Спасител и наблюдават душите и телата си в чистота и святост.

Както Исус обеща, 10 дни по-късно, тоест 50 дни след Великден, Светият Дух слезе върху апостолите под формата на огнени езици.Това беше кръщението на Светия Дух и образуването на първата църква на земята.Около 3000 души вярваха в Христос този ден.

Къде беше душата на Исус след смъртта?Той отиде в ада, където бяха душите на всички времена.На великденската иконография можем да видим как Исус извежда Адам и Ева от ада, от който започва падането.Заедно с душите на Адам и Ева Христос освободи всички останали, които очакваха неговото спасение.Това е цялата същност на разпятието и възкресението - спасението на хората.

Свети Великден

Всяка година Православната църква чества своя основен празник - Възкресението Христово.Според старозаветното учение всички грешници били наказани.Но Исус Христос стана жертвеното агне за изкупление на греховете на човечеството.Това беше безценна жертва, направена от Богочовека за всички грешници на земята.Исус побеждава смъртта, придобива нетленно тяло и показва на всички пътя на спасението - чрез вяра.

Следователно годишната великденска литургия започва с възклицание „Христос възкръсна!“Възкресението е тайното действие на Бог, неговата воля.Неразбираемо ена човешкия ум е действие, което може да се предприеме само чрез вяра.

След Христовото възкресение смъртта се счита за временен сън - предположение. ​​

Празникът започва с шествие около църквата до звук на камбани.С това действие православните християни си спомнят пристигането на благочестиви съпруги в гробницата.След това започва сутрешната служба пред заключените врати на църквата (символ на затворения гроб на Господ).След възклицанието „Христос е възкръснал!” Свещеникът отваря вратите на църквата, което символизира отворената гробница.

След това всички християни се прегръщат и целуват.Това действие се нарича „Христос“.Радостта и веселието изпълват сърцата на вярващите, защото те са намерили надежда за вечен живот в Господните зали.От този момент нататък вратите за иконостаса остават отворени в църквите в продължение на седмица, което символизира свободния достъп до Божието царство.

На Великденската литургия е благословен артхосът, специално изпечен хляб, който символизира хляба на живота.В края на светлата седмица артос се раздава на вярващите на парчета.До деня на Троицата вярващите не коленичат и не слагат поклон.Това са дни на голяма радост, затова всички молитви се четат стоящи.В много църкви камбаните звънят през цялата светла седмица в знак на победата на Христос над смъртта.

Новият завет

Защо боядисаните яйца са символ на Великден?Защото се появява нов живот от яйце.Светлото Възкресение Христово е победата на живота над смъртта.Яйцата се боядисват традиционночервен цвят, който символизира кръвната жертва на Христос.Той изкупи за нас с кръвта си, изми греховете ни в нея.Само богочовекът можеше да направи това, който беше Исус Христос Син Божий.

Евреите на Великден празнуват освобождение от египетското робство, християните празнуват освобождението от греховете и смъртта.

След своето триумфално възкресение Исус установи нов завет между Бог и хората, като отмени стария.От този момент нататък всеки, който вярва в Христос, става наследник на Божието царство и смъртта не властва над него.Апостолът Павел ни казва за това събитие:

Според новия завет няма повече наказание, Божията милост и любов влизат в своето.Това е завет на любовта, радостта и вечното блаженство.Точно това ни даде Спасителят на човешките души, така че целият християнски свят е изпълнен с веселие и радост в светлата седмица.