Тайнства на Православната църква: кратко описание и значение

Малката ми дъщеря дойде на църква на петгодишна възраст и беше много уплашена от новата ситуация.Трябваше да чакам няколко години детето да предприеме пътуването до храма спокойно и доброжелателно.Това беше моята грешка, защото не подготвих момичето предварително и не обясних значението на посещението на Божия храм.Когато дъщеря ми свикна и свикна с новата среда, тогава тя беше кръстена с увереност.След това й обясних какво са тайнствата на Православната църква и тя с удоволствие прие тайнството и отиде на първата изповед.В статията искам да говоря за седемте църковни тайнства и каква роля играят те в живота на вярващия.

Обреди и тайнства

Някои църковни обреди са тайнства, които са неразбираеми за човешкия ум.Например, по време на тайнството причастие хлябът по чудо се трансформира в Христовото тяло, а виното в кръв.За да приеме това, човек има нужда от вяра, че такова нещо е възможно и допустимо.
Разгледайте подробно 7-те тайнства на православната църква:
 • кръщение;
 • помазване;
 • покаяние (признание);
 • причастие;
 • обединение;
 • сватбата;
 • свещеничество.

Тези Тайнства са определени от самия Господ Христос, той заповядваученици да донесат на хората светлината на божествената истина на Евангелието.Чрез Тайнствата ние придобиваме благодатта на Светия Дух, милостта и спасението.С придобиването на благодат Тайнството се отличава от другите церемонии и действия в църквата.

Ако по време на служба или поменна служба разчитаме на Божията милост и не сме сигурни дали ще получим отговор.Че по време на Тайнствата Божията благодат пребивава постоянно на вярващите. Ако по време на ритуални действия изразяваме своята вяра и почит към Бога, тогава по време на тайнството благодатта се спуска върху стадото .

Причастието е най-важното от всички тайнства на църквата, когато вярващият е обединен по дух с плът и кръв на Спасителя.Благодарение на него получаваме наследството на вечния живот.Думата „Евхаристия“ се превежда от гръцки като „благодарност“.Благодарим на Исус за дара на спасението на душата.

Второто най-важно е тайнството на свещеничеството: ръкополагането и освещаването.Посвещението се извършва от епископа, като предава благодатта на Светия Дух.

Особено важно от тайнствата е кръщението, с помощта на което броят на християните расте.Останалите църковни тайнства са необходими за разкриване на християнския живот и святостта на църквата.

Какви дарове получава човек по време на тайнството:

 • при кръщението му се ражда духовен човек;
 • с помазанието православните придобиват засилваща благодат;
 • Причастието подхранва вярващия с духовна храна;
 • покаянието очиства душата от прегрешения;
 • Свещеничеството дава благодатнаставлявайте стадото по пътя на вярата;
 • Сватбата освещава брачния живот;
 • Съединението освобождава от физически и психически неразположения.
Три тайнства са уникални, тоест те се извършват само веднъж в живота.Те включват кръщение, помазване и свещеничество.Останалите Тайнства се повтарят, докато вярват хора.Например тайнството на събранието може да се провежда ежегодно, а тайнството на изповед - всяка седмица.

Кръщение

Това Тайнство е положено от самия Господ Христос, когато той лично е бил кръстен вЙордан.След възкресението си Спасителят наредил на апостолите да кръщават хората в името на Света Троица.Кръщението се извършва само веднъж, защото е невъзможно да се родим два пъти в духовно тяло.

Трикратното потапяне във вода символично отмива първоначалния грях.След кръщението вярващият се кръщава и може да участва в Светите дарове.

След кръщението властта на дявола над душата е напълно унищожена, сега той може да съблазни християнина само до греха чрез измама.Защо православната църква кръщава бебета, които не разбират какво им се случва?За целта им се дават кръстници, които се обявяват за своя кръстник и се изисква да го възпитават в традициите на вярата.Ако кръстниците не изпълнят своя дълг, това поставя тежък товар на греха върху плещите им.

Помазание

Чрез това Тайнство християнинът придобива специална благодат от Светия Дух за укрепване във вярата и следване на пътяистина.Това е печатът на Светия Дух върху човека.Апостолите извършвали помазване с полагане на ръце, по-късно този обред започнал да се изпълнява по различен начин - с помазването на светия свят.

Миро е специално приготвено масло с тамян (40 артикула), което беше благословено от апостолите.По-късно миро започна да се освещава от своите последователи - епископи.Днес светът е осветен от епископа.С помощта на осветения свят се поставя печатът на Светия Дух.Първото помазване настъпва веднага след кръщението на човек.


Печатът на Светия Дух се поставя на челото, очите, устните, ушите, сърцето, крайниците.Така душата и цялото тяло на неофита са осветени.Всъщност кръщението и помазването са двойствено действие.При кръщението човек се ражда духовно и помазването дава силата на Светия Дух.След помазването вярващият става като Миропомазания с Христос.

Изповед

Покаянието е необходимо на християнина, той очиства от греховете на свободните ипринудително. Исус Христос благослови учениците да прощават греховете на стадото:

За изповедника е необходимо да признае греховете си, искрено да се покае и да има твърдо намерение да се усъвършенства.Исус Христос прие греховете на човечеството доброволно, страдайки за всеки от нас.Това беше доброволна жертва, така че християнинът трябва да осъзнава величието на дарбата на Спасителя и да не бъде неблагодарен.Признаването на греха ви е признание за жертвата на откуп и вземане на решениеДа се ​​поправиш е благодарност за дара на спасението на душата.

Светите отци казват, че покаянието е основата на християнския живот. Човекът е слаб и слаб духовно според своята природа, следователно се надява само на Божията благодат и милост в спасението.Човек обаче не може да превърне Божията милост в профанация и грях по безскрупулен начин.Това е израз на неблагодарност към Спасителя.Греховете отдалечават вярващия от Бога, а искреното покаяние и поправяне се приближава. Покаянието се нарича също кръщение на сълзи.

Признаването на грешната природа доближава човек до Бога.Този, който не вижда греховете си, е духовно болен.

Все пак трябва да се помни, че Бог вижда сърцата на хората, така че официалното покаяние няма сила и прошка.Ако човек в сърцето си мисли за греха, формално се разкайва, това нанася голяма вреда на душата му.Това се нарича духовна болест.Православният трябва да признае греховете си, да приеме твърдото намерение да се освободи от страстите и да помоли Господ за помощ при поправяне.

Искреното покаяние ни подготвя за Последния съд .Този, който постоянно изповядва и се стреми да се усъвършенства, не може да се страхува да отговори пред Бога.Няма нужда да се срамувате от свещеника, когото изповядвате, защото той беше създаден за тази цел от самия Бог.Човек трябва да се страхува и да се срамува от непокаяния грях.Ако човек страда от забрава, можете да напишете греховете си на хартия и да прочетете на свещеника.Важно е да не забравяте нищо.

Първа изповед

Когато детето е на 7 години, родителите трябва да го подготвят за първата изповед, от която зависи бъдещият му живот като християнин.Не можете да уплашите дете с Божието наказание, трябва да насаждате Божия любов и по-често да говорите за неговите грижи.Страхът от наказание може да доведе до по-нататъшното изоставяне на пълнолетно дете от вярата.

Необходимо е да се помогне на детето да преодолее срамежливостта преди изповедта, да помогне и одобри решимостта му да разкаже за греховете.Затова за първата изповед децата се подготвят предварително и не се сблъскват с факт.Задачата на родителите е да обяснят значението на покаянието и опасностите от греховни действия за душата.Опасността не бива да се представя на детето като нещо фатално, а скръбта на Бог - любящ баща.Необходимо е да се внуши на детето поверително отношение към свещеника и изповедта, да се обясни значението на покаянието за правилните му отношения с небесния му баща.

Тайнството на тайнството

Евхаристията е едно от важните тайнства, когато вярващпричастие на Светите дарове и става едно с Исус Христос.Без общение е невъзможно да влезете във вечен живот и да спечелите наследството на небесното царство.Евхаристията беше определена от Господ Христос на Тайната вечеря, когато той счупи хляба и го нарече Тяло.Давайки вино на апостолите, той го нарече своята Кръв.Оттогава вярващите постоянно получават Свето Причастие при богослужения.

Как може виното да се трансформира в кръв, а хлябът в тялото?Невъзможно еобяснете логично, тъй като говорим за духовни неща.Виното и хлябът не променят физическите си свойства, но духовният им компонент се променя.

Обаче апостолите предупреждават, че Причастието на Светите дарове е достойно, тъй катонедостойното Причастие се храни и пие самоосъждение .

Тайнството причастие се нарича на гръцки Евхаристия (благодарност).Той се провежда на богослужения и е централна част от литургията.Искреното участие в църковния живот и общение прави истински Христов служител и последовател на неговите заповеди вярващ.Защото вярата без дела е мъртва.Евхаристията е спомен за доброволната жертва на Христос, служи като израз на благодарност за спасението и наследството на Божието царство.Исус доброволно отиде при кръста, страдайки, давайки тялото и кръвта си, за да изкупва греховете на човечеството.В знак на благодарност за тази жертва, вярващите участват в седмичните Свети дарове.

свещеничество

Свещеникът става свещеник чрез ръкополагане.От този момент посветеният придобива благодат за служение в църквата.
Посветеният на дякона придобива правото да присъства и да подпомага управлението на църковните тайнства, свещеникът изпраща тайнствата, а епископът (епископът) посвещава други за извършване на църковните тайнства.Тайнството на свещеничеството бе определено от Спасителя.Апостолите поставят това Тайнство чрез полагане на ръце.Така приемствеността достигна до нашето времетрадициите на духовниците се наричат ​​свети отци или свещеници (привързано).Епископът се нарича Господ, а патриархът е Ваше Светейшество.

Съединение

Благословението на светите благословения освобождава човек от духовни и телесни неразположения.Това тайнство се извършва както за здрави хора, така и за сериозно болни.Съединението се извършва и на умиращ човек, за да се освободи душата му от известни и непознати грехове.По време на събирането вярващият се намазва с осветено масло, като по този начин се призовава към Божията благодат.
Деца под седем години не се събират, тъй като не извършват умишлени грехове.

Защо благословението на светостта се нарича унификация?Защото Тайнството се изпраща от 7 свещеници (катедралата).Но в съвременната практика един министър може да изпрати благословия.Първите събирания бяха проведени от апостолите, като получиха благодат за изцелението на болните.

Болен човек печели благодатта за изцеление, но не винаги.Зависи от Божията благодат, а не от усърдието на свещениците да четат молитви и писания.По какъв начин обединението се различава от покаянието?Фактът, че дори онези грехове, които е забравил или не е обърнал внимание, се прощава на вярващия.Смята се, че болестта изпреварва човек поради извършени грехове, затова е много важно да се покаеш преди обединението.Ако християнинът е в безсъзнание, тогава обединението се осъществява без негово участие.Този човек обаче трябва да бъде активен член на църквата, а не само да се счита за православен.

Амвросий Оптински каза:

Евангелието гласи, че апостолите, получили благодатта на изцелението, са излекувани чрез помазване с масло много от болните.И сега Тайнството на Благословението помага да се вдигнат тежко болни хора на крака и освобождава искрените вярващи от духовни и телесни мъки.Чудото на изцелението не може да се обясни рационално, защото то се случва чрез силата на Светия Дух и Божията благодат.

Има общоприето схващане, че обединението се извършва изключително върху умиращи хора.Това не е правилно мнение, тъй като апостолите наредиха освещаването чрез олио на просто тежко болни и недружелюбни хора.Благословията обаче е последното помазание в живота на всеки християнин, който е на прага на вечността. Човек не трябва да изпада в суеверие и да мисли, че след обединението пациентът със сигурност ще умре.Това е заблуда , тъй като много пациенти след гола благословия са напълно излекувани.

Трябва ли да продължа да приемам лекарства след събиране?Разбира се, е необходимо да се завърши лечението, както е предписано от лекаря.Щом пациентът се почувства по-добре, трябва да дойдете в църква за причастие.

Сватбата

По време на църковната сватба младоженците получават благодатта на Светия Дух иблагословия за проспериращ женен живот.Сватбата символизира съединението на Господ Христос с църквата, затова бракът се счита за свещен.Апостолът Павел посочи:

Трябва да се разбере, че сватбата не е някакъв магически обред, който завинаги свързва съпруга и съпругата,Съпрузите трябваводят благочестив живот, участват в църковния живот и отглеждат деца в православните традиции.Бог изпраща своята благодат към онези, които са женени, но те трябва да живеят евангелските заповеди.За съжаление не всички двойки разбират това докрай, но просто се надяват на чудо или магия.