Света Троица: Разкриване на единството на трите божествени ипостаси

В православието Троицата е от основно значение.Троицата Божия е основата на всички християнски деноминации.Тази доктрина отразява Създателя, по същество, в три форми.Помислете за значението на триединството на висша сила от православна гледна точка.

Тайната на Троицата

) Много хора не могат да разберат как един единствен Бог може да има три лица, а противниците на християнството смятат учението за Троицата за пряко идолопоклонство.Православната църква развенчава митове за идолопоклонството, сочейки неземния произход на божественото.В духовния свят няма понятия за време и разстояние и е немислимо да спорим за разделението на единия на части.Следователно между лицата на Светата Троица няма разделение на части или разстояния.

Тайната на Троицата е недостъпна за възприемане от човешкия ум, тъй като е свързана с духовното измерение.

Лицата на Света Троица са едно по природа, но различни по свойства.Отец символизира нероденото състояние, Синът - раждането, Светият Дух - силата на слизане.Отец е съществувал първоначално и не е бил създаден, Синът се е родил от Отца, а Светият Дух е Силата, вечно излъчваща се от Бог Отец.Трябва обаче да се имат предвид духовните категории и да се знае, че процесите на произхода на силата и раждането не сасъществуват във физическо време и не могат да бъдат разбрани от човешкия ум като нещо физически осезаемо.

„Начинът на раждане и начинът на произход са неразбираеми за нас“. Йоан Дамаск.

Тежка грешка е да се направи аналогия между човешките лица и проявата на триединната божествена същност.Божествените лица не се сливат помежду си, но не съществуват отделно.Това е въпрос на взаимно проникване, непонятно за човешкия ум.

Следните характеристики свидетелстват за единството на Света Троица:

  • имат една воля;
  • имат единична насочена сила;
  • извършват едно насочено действие.

Следователно православната църква твърди, че Бог действа чрез Сина чрез Светия Дух.Трябва обаче да се разбере, че основната сила в Троицата е безбрачният Отец, въпреки че Синът и Светият Дух притежават същото ниво на власт.

Разбиране на Троицата

Как можем да разберем Светата Троица и да получим знания за нея, ако това не е достъпно за човешкия ум?Светите отци на Църквата твърдят, че Троицата може да бъде постигната чрез мистично откровение чрез слизане на Божествената благодат.Тоест това действие не зависи от волята и усилията на човека, а е акт на божествена благодат.

За кого е достъпно мистичното преживяване?На онзи, който се е погрижил да очисти сърцето си от мръсни мисли и реши да посвети живота си на искрена служба на Бог.За един вярващ човек е много важно да освободи сърцето сисветски страсти, които водят далеч от пътя на разбиране на духовното измерение.

Как на практика да постигнем очистване от греховни мисли и да се отървем от маниите?За целта отворете сърцето си към света и го изпълнете с любов.На това ни учи Света Троица, която е в съвършено единство, благодарение на Силата на Любовта.Всеки от лицата на Троицата не живее за себе си - Той се разтваря в другия, което е пример за абсолютна отдаденост.

Догмата за Светата Троица

Християнската вяра се основава на догмата за единството на Светата Троица.Можем да кажем, че Светата Троица е самата същност на християнството.Смята се, че най-високата цел на християнина е познаването на Единствената и Неделима Божествена Хипостаза.Именно познаването на тайната на Троицата в нейната цялост разкрива Божествения живот пред християнина.

​​

Светите отци на църквата обясняват единството на Троицата с примера на човешката душа:

  • човешкият ум е образ на Бог Отец;
  • мисълта и словото са образът на Сина;
  • Душата е образ на Светия Дух.

Свети Игнатий Брянчанинов посочва, че единството на мислите, ума и душата на човек обяснява единството на Триединството.Точно както нашия ум, мисли и душа съществуват независимо, но принадлежат на един човек, така са и лицата на Троицата.Умът ни постоянно поражда мисли, сапунът не може да съществува без ума, както умът без мисълта.А духът на човека идва от ума, който постоянно поражда мисли.Невъзможно е да се разделят тези три ипостаси, защото те не могат да съществуват един без друг.Не може да има ум без мисъл, мисъл безум и дух без ум и мисъл.

Учението за Светата Троица е учението за ума, словото и духа.

Християнската догма за Троицата е учението за Отца (божествен ум), Сина (божествено слово) и Светия Дух (божествен дух).Тези три божествени личности са неразделни и взаимопроникващи се, съществуват в единство и хармония и пребивават в абсолютна любов.Те образуват неразделно Божествено същество.

В божествения ум има идеи на Вселената, дизайни на творението.Божественият ум безкрайно ражда божественото слово, което създава вселената.Между божественото слово и човека обаче не трябва да се прави аналогия.Божественото слово характеризира нематериалност, беззвучност, липса на символизъм, безмислие и вечност.

Християнинът трябва да разбере, че трите личности не разделят божествената същност на части, но не се сливат в монолитно цяло.

И така, божественият ум е Вечният Отец, а божественото слово е Единородният Син.Това са абсолютно духовни понятия, лишени от всякакви характеристики на съществеността.Бог е Дух, който живее извън пространството и времето, не се усеща и няма форма.Божественият дух не е ограничен от нищо, съществува вечно и няма образ.

Всеки човек от Божествената ипостас е надарен с всемогъщество, е навсякъде и навсякъде, не е ограничен от материални категории и е надарен с абсолютна святост .Невъзможно е да се разделят лица на три ипостаси: защото единият не съществува без втория, а третият -без първите две.Там, където се появи едно от лицата, веднага присъстват още две.Една Божествена ипостаста не е отделна част от цялото - тя съдържа две други Хипостази.Това е едно-единствено духовно образувание, което е баща и син и едновременно с това произвеждаща сила.

Молитва към Троицата

Много хора не разбират кой точно трябва да се обърне в молитвата, кой от лицата на Троицата?В православието има три молитви, всяка от които е насочена към отделна личност от Триединството:

  • Отче наш;
  • Исусова молитва;
  • Царят към утешителя.

Как да осъзнаем, че това не е поклонението на три различни богове, за което езичниците укоряват християните? Православната църква учи, че трите споменати Божествени ипостаси не се признават за отделни личности .Следователно, когато насочим погледа си към Отца, с него присъстват и Единородният Син, и Светият Дух.Когато насочим погледа си към Единородния Син и заедно с него има Отец и изходящата сила - Светият Дух.Тъй като времето не съществува в духовното измерение, Единородният Син е завинаги роден от Отца и изходящата божествена сила (Свети Дух) завинаги произвежда акт на раждане.

Следователно молитвеният апел към един божествен Ипостас на Троицата не противоречи на учението за единството на божествената същност.

Значението на разбирането на единството на Троицата

Възможно ли е без осъзнаване на триединството на цялото да се намери истинска вяра?Църковните отци учат, че реализирането на единството еосновата на разбирането и служенето на Бога.Без да се разбере триединната същност, е невъзможно правилно да се разберат посланията на апостолите и учението на Христос.Невъзможно е да разберем кой е Отец към Единородния Син, а също и чия воля Синът изразява.Неразбирането на учението за Троицата може да доведе християнин до ерес, което се е случвало повече от веднъж в историята на църквата.

Трябва ясно да се разбере, че именно учението за Троицата отличава християнската религия от другите религии, основани на монотеизма и политеизма.В тази връзка има много нецензурни и изкривявания на истинността на концепцията за триединството.Цялата история на църквата е пълна с примери за борба срещу ерес и изкривяване на истинското учение.Като се има предвид слабостта на земния ум да разбира духовните понятия, вярата е необходима.Само вярата ще помогне на човек да се докосне до тайната на неефективния земен език и образи.

Църковен рожден ден

Християните празнуват деня на Света Троица 50 дни след Великден.Точно по това време Светият Дух слезе на земята, за да се разкрие пред апостолите.Последният видя слизането на Светия Дух под формата на горящи езици на пламък.Заедно с пламъка, апостолите и девата Мария почувстваха, че са докоснати от невероятна сила с неземен произход.

Поради докосването на Светия Дух на апостолите е даден дарбата да говорят на други езици.Тоест, те започнаха да говорят на езици, които преди не знаеха.Това беше благосклонен дар на глагола.Оттогава този ден е увековечен в празник, наречен Ден на слизането на Светия Дух -Петдесетница, Духовен ден.Слизането на Духа на земята постави основата за формирането на Христовата Църква, защото именно от този момент се разкри пълнотата на Божественото Единство.