Серафим: Значение в християнските и еврейските традиции

Книгата на пророк Исая (Исая 6: 2-4) описва говорещи с огън същества с шест крила, които възхваляват Бога.Това бяха серафимите, върховните ангели, близки до трона.Те са надарени с невероятна сила, почти равна на самия Бог.Какво казва еврейската и християнската религия за серафите?Разгледайте подробно проблема.

Кои са серафите

В шестата глава на книгата на пророк Исая се намира единственото описание на тези огнени небесни създания.Исая ги описва като 6 крила.С две крила покриват лицето, с две крила покриват краката, а с помощта на други две крила летят.Серафим лети около престола на Бога с възхваляването на величието му.

Защо серафите имат толкова много крила?Те покриват лицата и краката си, за да не бъдат изгорени от Божията Слава.В края на краищата, Серафимите са постоянно на трона, като хвалят Твореца.Освен много крила, те все още имат много очи.

Исая Серафим видя преди началото на своето пророческо служение.Те го очистиха от божествен огън с божествен огън: един от серафите докосна устата на Исая с разпален огън.

Името „сераф“ идва от ивритската дума „сераф“, което означава огън или дракон.В друг превод тази дума означава като летяща хвърчилка, мълния или грифон.Смята се, че всички пророци са вършили чудеса само с помощта на серафимите.Учените проследяват връзката на серафимите с вавилонския "сируш" - огнена змия или огнено дишащ дракон.Серафим под формата на змия може да се види на знамето на Мойсей.В старотозаветът споменава наказанията на езичниците, извършили огнения Серафим.

В Кабала серафимите се свързват със сефирата Гебура - строгост.Техният водач се смята за архангел Гавриил, тъй като името му е в съгласие с името Сефира Гебура - сила, строгост.Тази селфи вдъхва страх и ужас, тъй като унищожава и наказва.Някои кабалисти го свързват с библейската Змия, източника на злото.

В Новия завет пророкът Йоан споменава серафимите в своя Апокалипсис.Еврейската традиция не признава християнството, следователно Откровенията на Йоан Богослов са от значение само за вярващите в Христос.

Дионисий Ареопагит въз основа на думите на пророк Исая определя серафимите като ангелски същества, светещи от любов към Бог, светлина и чистота.В своето описание Дионисий казва, че серафите постоянно се движат около Божия престол.Серафимите също могат да разпалят сърцата на хората с любов към Бог и да пречистят мислите им.Силата им е като всепоглъщащ огън, поглъщащ нечистота.Този огън има божествена природа и е вечен.

Така можем да видим, че Серафим ангелът в еврейската традиция е шестокрило огнено създание, чиято мисия е безмилостно да прославя Бог и да наказва противниците му.В християнската традиция те са изобразени в иконографията като червени създания.

Имена на серафимите

В библейските източници не се споменава имената на серафимите, както е характерно за Архангелите.Ние знаем архангелите по име исъщо запознат с тяхната мисия на земята и на небето.В ранните християнски и еврейски източници обаче можете да намерите информация за Йехол, който е водач на всички огнени серафими.Там също се споменава, че Йехол знае истинското име на Бог.Ихоел неуморно се изправя срещу демона Левиатан, като го възпира да навреди на човечеството.

В някои християнски източници херувимът на Израел също се смята за серафим, тъй като е близо до Божия престол и е шестият в свитата, прославящ величието на Създателя на ангелите.

Рангът на Серафим включва и архангел Уриел, който най-често се среща в апокрифа и неканонична християнска литература.Това обаче е погрешно тълкуване на образа на Уриел, тъй като той е двукрил Архангел.

Падналите ангели също бяха серафими:

  • Велзевул;
  • Асмодей;
  • Левиатан;
  • Сатана.

Според източници изброените паднали ангели водиха областта на ада.Именно Сатана и неговите три близки съратници извършват беззаконие на земята и съблазняват дори ангели.Сатана, бившият Серафим, има огромна сила и умения.Това е равен противник на божия сераф и между тях все още има битка.

Молебен адрес

Може ли на серафимите да се предлагат молитви?В православната традиция апели към безименния Серафим не се практикуват, те предпочитат да се обръщат към светци и ангели по име.Вместо серафите, молитвите могат да споменат небесни сили, небесната армия.трябва да бъдевземете предвид факта, че серафимите са инструмент на Божието наказание, а не изпълнители на човешки молби.Те са сродни на Архангела на смъртта, което оставя определен отпечатък върху спецификата на тяхната дейност.

Кога може да бъде отправена молебна молба до небесния войн?Православните християни обикновено предлагат молитви на небесните сили в момент на крайна нужда или опасност.Можете също да прочетете молитва, преди да започнете отговорен и важен бизнес, за да получите навременна помощ.Ако обаче решите да се обърнете към небесната армия, за да решите важен въпрос, трябва да постите седмица преди това и след това да преминете към изповед.40 40 ', херувими и серафими:

Има много малко информация за серафите, въпреки че те са най-близо до Бога.Огнените ангели с наказателен меч все още предизвикват ужас и страхопочитание, тъй като унищожават цели страни и народи, които не се подчиняват на волята на Бог.