Премахване на греха на оскверняването от душата - молитвени правила за спасяването на душата

Някои вътрешни процеси и мисли, които човек не може да контролира поради сложността на своето устройство, както е замислен от Твореца, а светът наоколо е пълен с греховни изкушения.За да се защитят срещу тях, православните изпращат свещени текстове, сред които молитвите на св. Василий Велики и одобреното от църквата правило против оскверняването.Разкривайки ги в молитвената си книга, реших да разбера кой е авторът на молитвите и каква е същността на правилата за четенето им.Реших да споделя с вас откритата информация, защото не ни е известно какви изкушения ни очакват по пътя на живота.

Каква е същността на понятието „оскверняване“

Щом стигнах до товаIR, човек започва да грешим съзнателно или несъзнателно.Свободата, дадена от Създателя, ни изправя пред избора да се придържаме към духовна и телесна чистота или да тръгнем по пътя на греховността.Кодексът и правилата за молитвите от унижение се изпращат от Всемогъщия, за да подкрепят детето си, за да им помогнат да се очистят от мръсотията.Според църковните канони от различни времена отношението към понятието оскверняване е двусмислено:

  • според Стария Завет на праведните е наредено да се придържат към строгите правила за чистота, необходими на човек да спазва духовното здраве;
  • в Новия Завет строгостта на ритуалите за праведните беше отслабена, но кръстените хора бяха длъжни да ги спазват, за да поддържат чистота на духа и съвестта.

Православната църква отнася оскверняването изключително към мъжките грехове, които се проявяват чрез сексуален контакт с жена извън брачната връзка, както и еякулация по време на сън, наречена експирация.За да изплати греха, изповедникът назначава четенето на молитвите на Василий Велики според църковните правила, като взема предвид инструкциите.

Съществуват и разногласия между разбирането за оскверняване от представители на християнството от миналото и светите отци на съвременността:

  • според съвременните правила изтичането на сражението на несемейната двойка и еякулацията се считат за грешнопо някаква причина;
  • Според правилото на Атанасий Велики еякулацията в брака не се счита за греховна, но с уговорката, че при стриктно спазване на пост изтичането не е допустимо.

Ако е настъпил отлив, за да проверите дали ситуацията е грешна или не, свържете се с вашия изповедник.Ако е необходимо, той ще ви даде благословия да четете молитви от унижение според църковните правила, трудно е да го разберете сами.

Трябва да се отбележи, че понятието оскверняване не се отнася за самото човешко семе, а само за желанието, провокирало факта на появата му.По църквакъм правилата молитва за чистота към св. Василий Велики се чете след съвършено нарушение, признато за грях:

Какво представлява правилото

Православното правило срещу оскверняванетоте наричат ​​специален списък от молитви, произнасяни в определен ред и определен брой пъти, последвани от поклони.Като част от молитвения канон Псалм 50, Тропарий, три молитви на Василий Велики, една молитва на Йоан Златоуст и Пресвета Богородица.Правилото за оскверняване завършва с думите на укор.Ако свещеникът извърши четенето на молитвени текстове, православният ритуал завършва с молитва от оскверняване.

Особено трудно е за младите монаси, чийто начин на живот е лишен от плътски удоволствия и отхвърляне на брака.Всред свещената общност се случва и грехът на изтичането, защото е трудно за младите братя да приемат обет на въздържание.В процеса на дълги трудове за умиротворяване на човешката плът и техните желания младите свещеници се сблъскват с дяволски машинации, светски изкушения, които нечистите се опитват да ги отклонят от праведния път.За прочистване на свещеници са предвидени други текстове на покаятелните молитви.

​​

Шест причини за грешката

Мъжете трябва да се свържат с Правилото за оскверняване, първоначално съставено в монашеска среда, ако акт се случи в сънневолна еякулация.Православната църква смята изтичането на човека за особено тежко нарушение, като правилото за изкупление трябва да бъде специална молитва от оскверняването.

Според йеромонасите православните след изкушението на Сатана и признаването на собствената си вина се нуждаят от причастие, за да защити от дяволското съблазняване на слабата плът.Ако в нощните видения мирянинът е пожелал жена си, тогава не е необходимо причастие.Църковните канони за вярващите са установили списък с причини за оскверняване, с различна степен на греховност.

Вманиачаване с волни мисли

Хората от различни възрастови категории не са защитени от греховни мисли и плътски желания, но по-често тийнейджърите и младежите страдат от този лек грях.Но подбуждането към похот чрез мастурбация се счита за особено сериозна плътска мисъл, ако е необходимо, на страниците на Молитвената книга можете да намерите молитва от оскверняване чрез мастурбация.

Дяволът предостави на съвременните грешници богат асортимент от инструменти - видео материали и литература по мързеливи теми, недостойни разговори на благочестив човек.В комбинация с мастурбацията вината на грешника ще бъде неоспорима.

Оскверняването на арогантността и гордостта

Този тип падане не се свързва с изливи през нощта, а с оскверняване на душата на човек през тялото му.Причината се крие в греховната основа на самите понятия:

  • арогантността, като проявление на гордост, се отнася до изключително надценена оценка на собствените умствени способности;
  • Гордостта се свързва с прекомерна арогантност и арогантност, арогантност на основата на високия егоизъм.

Това са лицата на една разрушителна страст,чиято мания променя моралното отношение на вярващия, предизвиквайки мисли за равенство с Бога.Човек, който е надхвърлил религиозните и универсални правила, се превръща в лесна плячка за Сатана, който чака в очакване на изгубени души.В този случай молитвените текстове на Василий Велики от оскверняването, прочетени според правилото на Църквата, ще бъдат благодатно спасение, ако бъде осъществена първопричината за гордост.

Лакомия и пиянство

Пристрастяването към алкохола и страстта към преяждане според църковните канони са сериозни грехове, които водят до особено вредни последици.Християнството не счита храната за греховен атрибут, но фактът на прекомерната й консумация се превръща в греховна зависимост, както и в злоупотребата с алкохол.Хлябът и виното се приписват на Божиите дарове, но неконтролираната им употреба унищожава душата, за нейното спасение служат молитвите на Правилото, изцеляващо от оскверняване.

Безгрешието на нощния излив

Неволната еякулация през нощта се счита за естествен физиологичен процес, който не допринася за оскверняването на вярващия.Следователно молитвите за греховете не са необходими.

Последици от лошо здраве и заболявания

Изтичането на нощното време поради лошо физическо здраве или болест не се счита за спад.Отличителна черта на християнската църква винаги е била и остава висок хуманизъм и съчувствие към страдащите и болните.Дори за самоубийство, което според църковните правила се счита особенотежък грях, вярващият няма да бъде наказан, ако основната причина за падането беше психическо разстройство.

Борбата срещу машинациите на Сатана

Дяволските машинации чакат вярващите мъже дори насън, изпращайки им нощни сънища с еротични образи.Съзнанието, парализирано от сън, не винаги може да се справи с демоничното зрение.Под въздействието на лъжлива измама от алармата всички органи на човешкото тяло започват да работят в бърз ритъм и семенните жлези свалят семето.Но съзнанието на вярващия трябва да е нащрек.Мъжете в такава ситуация са инструктирани да се събудят, да се изправят и да започнат порицанието с молитвите на Василий Велики според Правилото, за да се очисти бързо душата на оскверняването.

Жените на православието не са предназначени за подобни литургии.За омъжените християни съпругът, с когото е омъжена за църквата, става защитник срещу корупцията.Самотните свещеници се съветват да отправят молитви към Господ, да се покаят за греховете си за изповед, да контролират собствените си желания и мисли.

)Кой беше свети Василий

Обръщайки се към Небесния Отец с молитви, християнинът пречиства душата и постига святост.Ако Бог е близо, вярващите извършват по-малко греховни дела и хората, които са напълно посветени да служат на Господ, стават свети чрез извършване на дела и отхвърляне на земните изкушения.Сред такива земни ангели на православието е Василий Великият, съставител на молитвеното правило за мъжество.

Бъдещият светец е роден в семейство на благородни привърженици на християнската вяра, живели в Кесария (Турция).След като получи най-доброто образование по това време, Василий се потопи в светския живот.Под влиянието на Преподобна Макрина, мъжът остави светска суета, за да установи монашеска общност заедно със своите колеги мислители на територията на семейни земи.

Поради несъгласието между теченията в християнската църква, Василий се оттегли в пустинните земи, за да установи монашески живот.По време на потисничеството на православните той се връща в Кесария, за да оглави епархията за противодействие на арианството.Аскетизмът и дългата борба за вяра подкопават здравето на Василий и след смъртта му той е класиран като светец за безкористното му служение на Господ.

В заключение

Причината за греховността на човека е несъвършенството на плътта му, тя служи като инструмент за взаимодействие с материалния свят, в ужасните условия на които ниене може без Божията благодат.Ако християните извършват грехове доброволно или неволно, тогава за подкрепа се обръщат към Бога с думите на молитвите.Човешките души по същество са ангели, облечени в материална обвивка, а физическото тяло е подложено на недостатък, водещ до падането.

Правилото за пречистване от оскверняване е предназначено именно за пречистване на душата след грешните действия на собственото тяло.Трябва да имаме време преди Страшния съд с помощта на молитвите на Василий Велики, за да изчистим безсмъртната си душа от оскверняване, независимо от причините за нея.