Наказателна молитва към Исус Христос: Правила за четене

Съветвам всички хора постоянно да се покаят пред Господа за съвършени дела.Това ще помогне за прочистване на душата и умилостивяване на греховете ви.Днес ще ви кажа каква покаятелна молитва да предложите на Исус Христос и как да я прочетете правилно.

Наказателната молитва: смисъл и значение

Човек е грешен по свой начинприродата.Както знаете, Адам и Ева, които са прародители на цялото човечество, извършиха смъртен грях.Те нарушили забраната на Господ и вкусили плодовете от дървото на живота.Разбира се, Библията споменава, че падението се дължи на изкушения, изпратени от самия дявол.Изключително важно е обаче да се разбере, че жителите на Рая са извършили този грях по собствена свободна воля, никой не ги е принуждавал да го направят.Ето защо за тях е избрано такова жестоко, но справедливо наказание.

Споменаването на това изобщо не е случайно.Всъщност днес много хора не рядко посещават църква.Те много рядко предлагат молитви на Всемогъщия.Но духовенството счита за най-големия проблем, че християните напълно са забравили за покаяните молитви.

Покаяната молитва се предлага специално на Исус Христос.Такъв избор не е случаен.Ако си припомним времената, когато Божият син ходеше по земята на този грешен, това ставаясно е защо му се предлагат такива молитви.В крайна сметка първата му проповед беше призив към покаяние.

Смята се, че предлагайки молитва за покаяние, човек се освобождава от греха си.Именно поради тази причина някои злоупотребяват с това донякъде, вярвайки, че всички грехове след четене на молитвата просто ще бъдат заличени.Разбира се, това не е така, тъй като човек има нужда не само да осъзнае греха си, да говори за него, но и да се опита да изкупва с дума и дело.Само по този начин грешникът може да отмие стигмата от душата си.

Духовенството отбелязва друго важно обстоятелство.По някаква причина се смята, че само грешниците трябва да се покаят за греховете.Праведните християни предпочитат да не предлагат такива молитви, считайки себе си за пример на почит към Господа и чистота на душата.Това обаче може да се спори.

В Библията има бележки, в които се казва, че синът на Всевишния обръща повече внимание на блудниците и бирниците.В същото време той предпочиташе да няма практически никакви отношения с онези, които се наричаха праведни.В онези години всички християни считаха себе си за тези, които стриктно спазваха закона на Мойсей и обикаляха улиците с книги, фарисеи.

Всъщност се случи подобно нещо.Точно така, според самите праведници, Господ ги игнорира, спасявайки душите на онези, които изобщо не са достойни за това.За това обаче има друго обяснение.Праведните, които се смятаха за благочестиви и категорично отказваха да се покаят, бяха в хватката на гордостта.А тя, както знаете, е един от най-мразните Божии грехове.а именноследователно, Синът му предпочитал да спасява душите на хора, които са успели навреме да разберат, че са грешници и са поискали милост от небето.

Защо трябва да поискате прошка

Независимо дали човек счита себе си за грешник или не, той трябва да се моли на Господа за прошка.И има няколко важни причини за това:

  • необходимостта да се лекуват душевни рани.Дори ако човек стриктно спазва всички заповеди, душата му може да не чувства покой.Опитвайки се да стане праведник, християнинът може да потисне онези основни желания и импулси, които могат да го направят грешник.Това обаче оставя отпечатък върху душата му.Поради това тя е покрита с язви.За да не се случи това, човек трябва сериозно да се моли за милост;
  • Петиция за милост към всички хора.Всеки праведник знае, че трябва да се молите не само за себе си, но и за други хора.В крайна сметка не бива да се забравя, че всеки човек носи кръста за греха, извършен от предците Адам и Ева.И така всички хора са обречени на страдания.Желанието да отслаби нечия тежест трябва да е присъщо на абсолютно всички християни, които са истински верни на Господа.

Отделно е необходимо да се спомене честотата на принасянето на такива молитви.По някаква причина хората смятат, че подобни молитви трябва да се четат само след извършване на някакъв грях.И това е често срещано погрешно схващане.Всеки ден трябва да се предлага молитва за покаяние към Исус Христос.Само тогава човек може да бъде сигурен в греха си, който би могълдори не забелязвам, че е простено.

Като се има предвид защо някои хора се смятат за праведни, за които няма грях, трябва да се спомене една важна подробност.С думата „грях“ хората са свикнали да разбират много тежки престъпления.Например убийство или изневяра.

Но само в същото време напълно забравиха, че някои емоции, които човек може да изпита, са грешни.Например гневът и завистта.Само за секунда християнинът може да си помисли, че нечий живот се е оказал по-добър, защото този човек е много по-щастлив.Това е черна завист.Разбира се, християнинът веднага се опита да се събере и да прогони тези мисли.Не може обаче да се отрече фактът, че тази мисъл все пак го посети в главата му.Следователно той извърши грях.

Покаяние и изповед: каква е разликата?

Със сигурност дори хората, отдалечени от църквата и вярата, добре знаят какво е изповедта.В случая това е по-скоро заслуга на киното.В много филми можете да видите сцената, когато човек идва в църква, те го завеждат на щанд, разделен на две и той започва да разказва на свещенослужителя за греховете, които е извършил по-рано.По принцип описанието на процеса е правилно, но много повърхностно.

Във филма, разбира се, те няма да говорят за факта, че не можете просто да идвате на църква и да изповядвате.Първо трябва да постите, да прочетете определени молитви.И само след това можете спокойно да отидете на църква и да попитатедуховен наставник за извършване на тайнството.

Досега просветлението на масите остава твърде малко, така че някои хора дори не знаят разликата между покаяние и изповед.Въпреки че все още има разлики между тях и те са значителни:

  • покаянието е признаването на греха - с други думи, за да получи Господната благодат и прошката си, човек първо трябва ясно да осъзнае, че е извършил грях,След това християнинът трябва искрено да се покае за постъпката си, което не е праведно;
  • Можете да се покаете без никаква подготовка - този ритуал е много личен.За да се покае за греховете пред Господа, човек просто трябва да предложи молитва;
  • Само свещеник може да изповядва - ако човек може да се покае, тогава няма изповед.Това е позволено да се прави в стените на църквата и да се подлага на определено обучение.
  • ​​

Обърнете внимание на последния елемент от списъка.В него се казва, че можете да изповядвате само в църквата.В някои случаи обаче все още са възможни изключения.Например, ако здравето не позволява на човек да дойде в Божия храм.Всички добре знаят една дълга традиция, която сега е почти забравена.В по-древни времена, когато вярата на хората беше по-силна, като се намираше на смъртното си легло, християнинът трябва да извика духовник, който да извърши тайнството на изповедта.

Такова желание за покаяние преди смъртта беше обяснено съвсем просто.Факт е, че човек, който през живота сисъгрешил и преди смъртта да не е имал време да се покае, можел да отиде в ада.Разбира се, всичко зависи от тежестта на извършените грехове.Духовенството обаче внимателно убедило стадото, че изповедта преди смъртта е свещена.

Как да четем молитвата на покаянието?

Както е описано по-горе, изповедта е свещено тайнство.Следователно е лесно да се предположи, че се изпълнява по определени правила.И тъй като покаянието е по-„проста процедура“, църквата няма специални изисквания за този процес.Достатъчно е човек да бъде в уединение.Преди да предложите молитва, е необходимо да се отървете от ненужните мисли и да се опитате да настроите по правилния начин.По-добре е да сте в стаята, в която има червен ъгъл.В този ъгъл вярващите обикновено поставят икони, изобразяващи светци.Но ако в къщата нямаше такава стая, няма значение.

Когато четете молитва, човек трябва да се опита да разбере значението й и да почувства всяка дума.Ще бъде по-лесно, ако темпът на четене не е твърде бърз.Викането на думите на молитва също не е необходимо.Тя препоръчва да го прочетете на шепот или дори на себе си.В крайна сметка това е разговор с Господа, който само Той трябва да чуе.

Обърнете внимание, че също така не е необходимо да възпявате молитвените думи.Каноните не изискват това.Защото такива молитви задължително трябва да се четат.Пеенето тук е напълно неподходящо.

Заключение

  1. Няма безгрешни хораслучва се, следователно, всеки християнин трябва редовно да се разкайва за своите грехове.
  2. Всеки ден трябва да се предлага молитва за покаяние.
  3. Не бъркайте покаянието и признанието.Изповедта е тайнството на опрощаването и покаянието е само начин да покажем на Господа, че човек е бил в състояние да осъзнае своя грях.
  4. Молитвата за покаяние трябва да бъде отправена към Исус Христос, тъй като именно той за пръв път напомни на хората за близостта на Страшния съд и призова за покаяние.