Молитва „Трисагия“ за нашия Отец: текст „Господи, спаси и спаси“

Дълго изучавах молитвите на покаянието, които помагат на хората да осъзнаят пълното бреме на напълно греха, както и сутрешните и вечерните молитви.Предлагам ги всеки ден.Съществуват обаче и текстове, които се използват сравнително рядко.Може би поради тази причина те остават непознати за мнозина.Една от тях е молитвата Трисагион.За съжаление, малко хора подозират съществуването на тази молитва; аз самият наскоро я открих.Но тя носи много важно значение.Днес ще ви разкажа как се появи и в какви случаи помага.

Историята за появата на молитва

Разнообразието от молитви е наистина невероятно.Хората, които все още са далеч от вярата, дори не подозират колко многостранна е тя.По някаква причина еретиците смятат, че православните използват само няколко молитви.В действителност обаче всичко е напълно различно.Броят на използваните молитви е в стотиците.Онези, които поне веднъж са се интересували от Православието като пълноправна религия, знаят това много добре.

Някои молитви са създадени от човека.С други думи, техният текст е написан от хора, които са служители на църквата.Има и такива, които са записани от думите на мъдреци, надарени с Божията благодат.Все пак молитвата, която ще бъде обсъдена въвСтатията е напълно уникална.Нека поговорим по-подробно за историята на нейния произход, за да разберем по-добре защо молитвата се счита за толкова важна и християните толкова се покланят.

Смята се, че първият текст на молитва е записан през 438 г.Въпреки това, проучвайки някои източници на информация, учените стигнаха до извода, че годината може да не е посочена правилно.Може би молитвата се появи година по-късно.За съжаление не е възможно да се установи точната дата.Тъй като говорим за древни времена, когато хроники са били рядкост.Ето защо не е възможно да се намерят документални доказателства за кой период е била написана молитвата.

Веднага трябва да се отбележи, че текстът на молитвата е записан от думите на човек.Или по-скоро малко момче.Това се случи в момента, когато в Константинопол започна земетресение.Стотици хора станаха жертви на този инцидент.

По никакъв начин хората не биха могли да повлияят на бушуващата природа.Единственото, което им остана, беше да започнат да се молят на Господ.Момчето реши да направи същото, който се появи на улицата по време на земетресението.Той започна безкористно да се моли и да моли Бога за милост.Освен това детето попита не само за себе си.В молитвата си той настоятелно поиска милостта да бъде предоставена и на други хора.

Чудесата на молитвата от момчето

Щом детето започна да чете текста на молитвата, се случи нещо напълно невероятно.Някаква неизвестна сила го вдигна.В началото момчето беше много уплашено, защото не разбирашекакво става.

Тази сила обаче излъчваше доброта и скоро момчето разбра, че няма от какво да се страхува.Когато се издигна на небето, чу гласове.Тези гласове бяха като човешки гласове, но бяха съвършени.Затова детето осъзна, че чува самите Ангели.Слушайки, той чува текста на молитвата, която тези божествени създания четат.Когато Ангелите приключили с четенето на молитвата, веднага върнали бебето на земята.

Възстановявайки и осъзнавайки всичко, което се е случило, детето веднага хукна към най-близката църква.Той разказа за всичко, което се случи с ректора.Божият човек веднага разбра, че случилото се не е случайност.Небето показаха своята милост и позволиха на човек да чуе молитвата, която трябва да бъде предложена на Всемогъщия, за да проси прошка от него.В крайна сметка само той можеше да помогне на хората да се справят с бедствието, което изведнъж оживява всеки жител на Константинопол.

Духовникът помоли момчето да преразкаже текста на молитвата, която чу, за да го запише.За изненада на свещеника детето успя да си припомни всяка дума, която чу без особени затруднения.След това молитвата се записва и влиза в богослужебна употреба.Той е известен на всички християни като молитвата Трисагион.

За първи път молитвата беше използвана именно по време на бедствието в Константинопол.Всички православни, събрали се в църквата, повториха думите на молебен и искрено помолиха Господ да се смили над тях.Щом молитвата свърши, земетресението престана.Cоттогава православните вярват, че тази ангелска песен, чута от момчето, е единственият начин да умилостиви Господа.Именно поради тази причина текстът на молитвата е толкова почитан и широко използван в практиката на богослужението.

Значението на молитвата

Много често срещана грешка сред хората, които едва наскоро са църкви, е да четат молитвата, без да приемат нейното значение.Свещениците отбелязват, че сред енориашите често има такива, които четат молитви редовно, но в същото време изобщо не разбират значението им.В този случай четенето на свещените текстове е практически безсмислено.В края на краищата човек просто не разбира причината да ги чете.Но четенето на молитви е загадка.Използвайки текста на определена молитва, православните получават възможност да се обърнат към Господа.И ако той не разбира това обжалване, тогава дори няма нужда да се надява, че то ще бъде чуто от небето.

Ето защо е важно преди всичко да разберем и приемем значението на молитвената служба.Ако говорим за молитвата Трисагион, тя има много дълбоко и многостранно значение.С негова помощ човек може:

  • да благодари на Всемогъщия - хората не предлагат благодарствени молитви толкова често, колкото е необходимо.Тъй като са получили каквото искат, те просто забравят, че трябва да благодарят на Бога за това, който се оказа милостив и изпълни молбата.Разбира се, това не характеризира човек твърде добре.Също така, следващия път, когато се обърнете към Господа, можехайде наоколо;
  • да възхваляваме Бога - човекът е съвършеното творение на Всевишния.Ако се замислите, става ясно колко голям е нашият Спасител.Ето защо е необходимо да не забравяме похвалите му;
  • да поиска помощ - проблемите, с които се сблъсква човек, могат да бъдат толкова сериозни, че не могат да бъдат решени без помощ.И в този случай единственият помощник на Господ е човекът.Той е толкова милостив, че не отказва помощ дори на онези, които са извършили някакъв грях;
  • да просят прошка - необходимо е не само на грешниците, но и на онези, които смятат себе си за праведни.Но хората често забравят за това.В резултат на това се оказват в много трудна ситуация.За да се предотврати това, е необходимо всеки ден да се разкайваме за греховете и не забравяйте да се молите.

Разбира се, не може да се отрече фактът, че хората по-често се обръщат конкретно с молби към Всемогъщия.В същото време те поставят похвала и благодарност на второ място.Това е погрешно, но абсолютната милост на Господа не може да бъде отречена.

В тази връзка някои хора се съмняват дали небесната милост е била наистина православна по време на бедствието в Константинопол.Някои казват, че случилото се е напълно несвързано с молитвата, отправена от християните.

Но човек не трябва да забравя, че всичко на този свят се случва изключително по волята на Господ.Следователно това земетресение, което така шокираот всички хора, беше част от Неговия план.Трудно е да се съмнявам в това.Тъй като именно след това изпитание, изпратено до хората, най-накрая повярваха в силата на небето.Не случайно молитвата е чута от дете.Наистина по този начин Всемогъщият също показа своята милост.Той позволи на хората да се обърнат към небето с молба.

Кога е обичайно да се чете молитва? ​​

Споменатата по-горе статия, че молитвата е била включена в богослужебна употреба.Това означава, че текстът на службата се използва по време на литургии.Обичайно е да се чете тази молитва:

  • като неразделна част от началото на обикновеното - това понятие трябва да се разбира като набор от молитви, които се четат в самото начало на богослужението и молитвите;
  • в литургията, предшестваща четенето на Проксима, апостолът - думата „проксима“ може да не е позната на някои християни.Означава стих от псалми;
  • в края на голямото прославяне е дълга традиция, оцеляла до наши дни.

Освен това молитвата за Трисагион е обичайна да се чете в края на погребалната служба.Следователно, ако човек е присъствал на погребението на починал, тогава тази молитва трябва да му е позната.

Текст на молитвата: как да четем молитвата у дома?

В този случай няма специални изисквания.Следователно човекът, решил да прочете молитвата, трябва просто да се настрои по правилния начин.Разбира се, че е необходимо да бъдете в стая, където няма непознати.Защото шумът и шумът ще разсеятмоли.Самият текст на молитвата е доста прост, така че практически никой няма проблеми да го запомни.

Заключение

  1. Молитвата на Трисагион беше записана по време на земетресението в Константинопол.
  2. Текстът на молитвата беше чут от момче, когото ангелите издигнаха над земята.
  3. Молитвата се чете на много литургии, но църквата не забранява на християните да я използват като една от домашните молитви.