Молитва: „Нека Бог възкръсне отново и да се разпръсне, за да го победи ...“ - текстът и как да го прочетете правилно

Всеки вярващ в земния си живот трябва да се грижи за спасението на душата.Едно от най-ефективните средства за постигане на тази цел са християнските молитви.Ефективна например е молитвата „Нека Бог възкръсне отново и го разпръсне“, която не е по-ниска по популярност на „Отче наш“.

Текстът на молитвата „Нека Бог възкръсне отново“ на църковнославянски език

Православната молитва „Нека Бог възкръсне отново“ е известна и сред мирянитедруги имена са „Молитва към Светия кръст Господен“, или неделна молитва. Пълната версия на текстана църковнославянски език е следната:

Кратката му форма също се радва на не по-малко търсене.Думи на църковнославянски:

Интерпретация на молитвени елементи и преводът им на съвременен руски

Далеч отвсички ще могат да разберат съдържанието на неделната молитва за първи път.Причината за това е езикът на текста, остарели думи и изрази.Ако ги преведете на съвременен руски език, получавате следното:

 • разпръсна (или разпръсна)- разпръсна, разпръсна;
 • контра на- врагове;
 • демони- демони, тъмни сили;
 • от забележителните- налагане на знака на кръста върху себе си;
 • онези, които говорят- тези, които говорят;
 • почетният- дълбоко почитан, почитан (не „много честен“!);
 • ​​
 • , който поправи силата на дявола- който победи силата на дявола;
 • разпнат- разпнат на кръста;
 • противник- враг, противник;
 • животворна- възкресяваща, даваща живот.

Специално внимание заслужава фразата„ада да слезе и да укрепи силата на дявола“ .Тя предава идеята, че Исус е имал шанс след смъртта да отиде в Ада и да остане там до своето чудотворно Възкресение.Синът Божий успял да поведе светците от Подземния свят и да ги изпрати в Рая.Така той победил дяволската сила, унищожил я.

В резултат след внимателен анализ на компонентите на молитвата получаваме нещо подобноверсия на съвременния руски:

Преводът на кратката форма на неделната молитва на руски език гласи следното:

Съдържанието и идеологическото значение на молитвата „Нека Бог възкръсне отново“ ]

Редовете от неделната молитва прославят Исус Христос, който даде живота си за човечеството.Разпнат на кръста, Божият Син успя да победи дявола и спечели вечен живот в Небесното царство, като по този начин показа, че обикновените хора винаги имат надежда за спасение.Чрез своето възкресение Исус успя да докаже, че всмъртта няма за какво да се тревожиш.Най-лошото е нечестен начин на живот и последиците, в които може да се превърне.

Когато разглеждаме текста на една молитва, някои християни могат да се смутят, защото съдържа апел към Кръста (неодушевен предмет), сякаш към оживен човек.Това подсказва мисли за идолопоклонството, което, както знаете, не е приветствано от църквата.

Това обаче не е нищо повече от често срещано погрешно схващане.Изразът, който обърква хората - призив„О, Пресветен и Животворящ кръст Господен, помогни ми ...“- не трябва да се приема дословно, тъй като е библейска метафора.Образът на Кръста в неделната молитва е свързан съответно със самия Бог, а обръщането в него е адресирано до Господа.С помощта на своя честен кръст Исус побеждава смъртта, възкръсва отново и става безсмъртен в Рая.

Защо и кога се чете неделната молитва?

В молитвата „Нека Бог възкръсне отново и го разпръсне“ се изразява молба за защита на смъртните хора от дяволските сили, от всяко зло с помощта на Животворящия кръст, поради което често се нарича защитен кръст.Когато човек се обръща към Господа с молитва, той вярва в силата на кръстния знак, в способността му да се защитава от влиянието на демоните.

Поради тази причинае възможно да се чете „Нека Бог възкръсне отново“ при каквито и да било житейски затруднения, особено ако има подозрения, че тези изпитания са предизвикани от намесата на зли сили .

Неделната молитва поверява и задачата за спасението на човека.душа.Грехът и смъртното нежелание да се покаят за извършването си имат разрушителен ефект върху душата.Представителите на тъмните сили могат да тласкат човек да извърши грехове - с една дума, зло противопоставяйки се на Всемогъщия.А молитвата „Нека Бог възкръсне отново“ е в състояние да защити вярващия от дяволските машинации.

По времето на „Древна Рус“ този молитвен текст е използван за прогонване на демони.Тази традиция достига до наши дни.Той се практикува не само в православна Русия, но и в някои католически държави.

Кога и как се рецитира молитвата?

Основната цел на молитвата „Нека Бог възкръсне отново“ е да помоли Господ за защита срещу нечистите.Следователнотекстът може да бъде произнесен при всякакви критични ситуации, които представляват заплаха за живота на вярващия,- молитвата в такива моменти също работи.

Да се ​​чете „Нека Бог възкръсне отново и да го пропиля“ е разрешено както в църковните стени, така и в дома, и наистина на всяко място, ако е необходимо.Думите ще имат още по-голяма сила, ако поклонникът веднъж премине тайнството на кръщението.Препоръчва седа се каже неделната молитва пред иконата на Христос, в краен случай - гледане на разпятието(същия груден кръст, който има всеки кръстен човек).

„Молитвата към честния кръст Господен“ също е включена в набора от ежедневни молитви за идващия сън.Преди да го прочете, поклонникът винаги трябва да налага върху себе си знак на кръста.

„Бог възкръсна“, въпреки някоитрудността му в разбирането е една от най-силните молитви.Редовното му изказване ще осигури на вярващия мощна защита от висшите сили, ще го доведе до спасение и щастие.Това е наистина чудотворен текст, благодарение на който християнинът винаги ще намери сили в себе си да поеме страната на доброто, да върши добри дела и да помага на другите.