Как да поръчате Forty-Fort за църковното здраве

Църковна литургия, която се провежда 40 дни подред, се нарича Сорока.Всеки ден свещеникът отбелязва името на човека, за когото служат.Когато моят роднина отиде в болницата с големи усложнения, животът й висеше в равновесие.Една съседка, много религиозна жена, посъветва незабавно да поръча соро за здравето на църквата.Всички станахме свидетели на Божието чудо, когато пациентът бързо се възстанови и спечели силна вяра в Бог.В статията искам да ви кажа какво е магьосник, каква сила има и как да поръчате служба в църквата и манастира.

Силата и значението на сорока

В съвременните времена хората са изправени пред трудни изпитания: икономическата криза, несигурността за утрешния ден, враждебните действия на вещицитеи магьосници.Вярата на човека в дните на изпитанията трябва само да се засилва, тъй като в трудни моменти Бог винаги осигурява чудотворна помощ на страдащите.Понякога изпитанията са изпратени от Бог за нашето образование, понякога болестите ни изпреварват поради прегрешенията.Но никога не можете да загубите надежда за подобрение, защото Бог е любящ баща.

По време на литургията свещеникът взема парче от просфората за всеки християнин, чието име е споменато в молитвите.Освен това отстранените частици се потапят в Светата чаша със символичната кръв на Христос с молба да се очисти душата от греховете.Тъй като частиците на просфората символично означават Тялото на Христос, споменатият в Сорока християнин се очиства от жертвената му кръв.

Това е много мощен църковен обред, койтоне само може да очисти душата на човек, но и да го обгради с мощна защита от зло.Можете да поръчате възпоменание за цял живот на човек, а не само за четиридесет дни.Това трябва да бъде съгласувано с министрите.

Важно е да знаем, че Сороката ще бъде безполезна за човек, който не иска да бъде спасен и не признава жертвата на Христос.

Магиите са поръчани само за църковни християни, които от все сърце се стремят да живеят според православните канони.Въпреки това свещениците четат магии за всички, които са кръстени, дори официално.Божията милост се разпростира върху всички, които доброволно са били кръстени и са получили печата на Светия Дух. За некръстените и езичниците не се провеждат писъци .

Как да поръчам

Shrikoust може да бъде поръчан във всяка църква, където се изпращат ежедневни служби към Бога. Как да поръчам соро за здравето? Трябва да подадете молба в църковния магазин и да изброите имената, за които се изисква молитва.Можете също да поръчате соро в манастира и в днешно време стана възможно да го направите онлайн чрез интернет.

Как правилно да се посочат имената в бележка? Те са написани в родния род, указвайки името, дадено при кръщението.Например Дмитрий, Любов, Анна и др. Можете да посочите - бебе, момче, войн, болен.

Мога ли да си поръчам сопен? Да, това може да стане и ако сте кръстен човек.Има мнение, че е по-добре да поръчате соро за жени в монашество, а за мъже - при мъже.Няма голяма разлика, нотакова искане е допустимо.

Кой ден от седмицата мога да поръчам резервацията? Денят от седмицата няма значение, защото Бог чува молитвите на вярващите постоянно.През дните на Великия пост обаче вашето искане може да бъде отложено до края на постите.В дните на Великия пост можете да поръчате друго искане - възпоменание на Великия пост.

Сороката в три църкви

С разпространението на православната вяра в Русия сред хората се появиха много суеверия и погрешни схващания, свързани с църковните ритуали.Например, те говорят за безпрецедентната сила на магьосника за здравето в 3 църкви, за неговата специална сила.Някои хора са сигурни, че ефектът носи магията за здравето, подредена в седем църкви. Това е немислима грешка, която Православната църква напълно опровергава. Магията в три църкви прилича на магически обред, а не на църковна благословия.

В църковния живот има съборна молитва, но ако главното за човек е да подаде заявления в три храма, тогава това се счита за суеверие.Подреждащата магия за здравето в 3 църкви не е мисъл за Божията благодат, а за това да успеете да подадете бележки в един ден.

Друго често срещано погрешно схващане епоръчване на маточина за враговете . Исус ни заповяда да се молим за враговете си и да прощаваме на онези, които обиждат.Но ако намерението на човека е наказанието на Бог, то това няма нищо общо с християнството.Хората нареждат сорома срещу врагове, така че злите им дела да се върнат към тях като бумеранг. Но църквата не може да служи като инструментотмъщението, защото основната заповед на Господа: „Любете се един друг“ е нарушена .

Вярващият трябва искрено да се моли за враговете и да им пожелава спасение, а не да използва църковното изискване за уреждане на сметки.Можете да запалите свещ за здравето на своите недоброжелатели и искрено да се молите за спасението на душите им.Бог със сигурност ще чуе искрена молитва и ще й отговори.Примирението с нарушител ще бъде най-добрият отговор на вашите искания, но възмездието е безсмислено.