Християнство и православие: каква е разликата, основните разлики

Християнството е многостранно и е една от трите основни религии на света, заедно с будизма и исляма.Православните християни са всички християни, но не всички християни се придържат към православието.Християнството и православието - каква е разликата?Зададох този въпрос, когато една позната мюсюлманка попита за разликата между православната вяра и баптистката вяра.Обърнах се към моя духовен баща и той ми обясни разликата в религията.

Християнството

Християнската религия е формирана преди повече от 2000 години в Палестина.След възкресението на Исус Христос на еврейския празник на Табернакъл (Петдесетница) Светият Дух слезе върху апостолите под формата на езици на пламък.Този ден се счита за рожден ден на църквата, тъй като повече от 3000 души са вярвали в Христа.

Църквата обаче не винаги е била единна и универсална, тъй като през 1054 г. е налице разцепление на православието и католицизма.В продължение на много векове царува вражда и взаимни упреци за еретицизъм, главите на двете църкви взаимно се анатемизират.

Единството в рамките на православието и католицизма също не можеше да устои, тъй като протестантите се откъснаха от католическия клон, а православната църква имаше своя схизматика - староверците.Това бяха трагични събития в историята на някога единната Вселенска църква, която не поддържаше единодушие според предписанията на апостол Павел.

православието

По какво християнството се различава от православието?Ортодоксалният клон на християнството е официално формиран през 1054 г., когато Константинополският патриарх предизвикателно тъпче безквасен хляб за причастие.Конфликтът се развиваше дълго време и засягаше ритуалната част на богослужението, както и догмите на църквата.Конфронтацията завърши с пълното разцепване на една единствена църква на две части - православна и католическа.Едва през 1964 г. и двете църкви се помириха и отстраниха взаимните анатеми помежду си.

Въпреки това ритуалната част в православието и католицизма остана непроменена, а догмите за вярата също.Това се отнася до основните въпроси на верую и поклонение.Дори на пръв поглед човек може да забележи значителни разлики между католици и православни по много неща:

 • дрехите на свещениците;
 • обредът на поклонението;
 • украсата на църквата;
 • методът на полагане на кръста;
 • саундтракът на литургиите.

Православните свещеници не си бръснат брадите.

Разликата между православието и християнството на другите вероизповедания е източният стил на поклонение.Православната църква е запазила традициите на източното великолепие, по време на богослуженията не свирят на музикални инструменти, обичайно е да запалят свещи и кадилница и те поставят знака на Кръста вляво с щипка пръсти и правят поклон.

Православните християни са уверени, че църквата им произхожда от разпятието и възкресението на Спасителя.Кръщението на Рус става през 988 г. според византийската традиция, коятозапазени до наши дни.

Основните разпоредби на православието:

 • Бог се обединява в лицата на Отец, Син и Свети Дух;
 • Светият Дух е равен на Бог Отец;
 • Исус е единственият роден Син на Бога Отец;
 • Божият Син стана човек, прие формата на човек;
 • Възкресението е вярно, както и Второто пришествие на Христос;
 • ​​
 • Главата на църквата е Исус Христос, а не патриархът;
 • кръщението освобождава човек от грехове;
 • Вярващият човек ще бъде спасен и ще получи вечен живот.

Православният християнин вярва, че след смъртта му душата ще получи вечно спасение.Вярващите посвещават целия си живот на служене на Бог и изпълнение на заповедите.Всякакви изпитания се приемат кротко и дори с радост, защото мрачът и мърморенето се почитат за смъртен грях.

католицизъм

Този клон на християнската църква се отличава с подхода си към догмата и поклонението.Глава на Римокатолическата църква е папата, за разлика от православния патриарх.

Основите на учението на католиците:

 • Светият Дух произлиза не само от Бога на Отца, но и от Бога на Сина;
 • след смъртта душата на вярващия влиза в чистилище, където се подлага на изпитания;
 • Папата е почитан като пряк наследник на апостол Петър, всичките му действия се считат за непогрешими;
 • католиците вярват, че Богородица Мария е била възнесена на небето, без да види смърт;
 • Почитанието на светците е широко развито;
 • снизхождението (умилостивението) е отличителна черта на католическата църква;
 • причастие се извършва с безквасен хляб.

Литургия в католическите църкви се нарича литургия.Неразделна част от църкви и църкви е органът, върху който се изпълнява вдъхновената музика.Ако в православните църкви смесен хор пее на хор, тогава в католическите църкви само мъже (хор на момчета) изпълняват песнопения.

Но основната разлика между католическата догма и православната е догмата за девствеността на Богородица.

Католиците са убедени, че тя е била зачена непорочно (не е имала първоначален грях).Православните твърдят, че Божията майка е била обикновена смъртна жена, която Бог е избрал да роди Богочовек.

Мистичната медитация за мъките на Христос също е черта на католическата догма.Това понякога води до факта, че вярващите имат стигмати по телата си (рани от нокти и корона от тръни).

Почитането на загиналите се провежда на 3-ти, 7-и и 30-и ден.Помазването не се извършва веднага след кръщението, както при православните, а след достигане на пълнолетие.Причастието на децата започва след седем години, а в православието - от ранна детска възраст.В католическите църкви няма иконостас.Всички духовници се обричат ​​на безбрачие.

протестантизъм

Каква е разликата между протестантските християни и православните християни?Тази тенденция възниква в католическата църква като протест срещу авторитета на папата (той се смята за наместник на Исус Христос на земята).Мнозина знаят трагичната Вартоломейска нощ, когавъв Франция католиците масово избиват хугенотите (местни протестанти).Тези страшни страници от историята завинаги ще останат в паметта на хората като пример за нечовечество и безумие.

Протестите срещу авторитета на папата преминаха в цяла Европа и се разляха дори в революция.Хуситските войни в Чехия, лутеранското движение - това е само малко споменаване на широкия обхват на протеста срещу догмите на Католическата църква.Тежкото преследване на протестантите ги принуди да избягат от Европа и да намерят убежище в Америка.

Каква е разликата между протестанти и католици и православни? Те разпознават само двете църковни тайнства - кръщението и причастието .Кръщението е необходимо, за да може човек да се присъедини към църквата, а тайнството спомага за укрепване на вярата.Протестантските жреци не се ползват от абсолютна власт, но са братя в Христос.В същото време протестантите признават апостолската приемственост, но я приписват на духовно действие.

Протестантите не погребват служба за мъртвите, не почитат светци, не се молят на икони, не запалват свещи и не горят тамян.Липсва им тайнството на сватбата, изповедта и свещеничеството.Протестантската общност живее като едно семейство, помага на нуждаещите се и активно проповядва евангелието на хората (мисионерска работа).

Божествените служби в протестантските църкви се извършват по специален начин.Първо, общността прославя Бога с песни и (понякога) танци.Тогава пасторът чете проповед, базирана на библейски текстове.Услугата завършва и с поклонение.През последните десетилетияса формирани много съвременни евангелски църкви, състоящи се от младежта.Някои от тях са признати за секти в Русия, но в Европа и Америка тези движения са разрешени от официалните власти.

През 1999 г. католическата църква се примири с лутеранското движение.И през 1973 г. се осъществява евхаристийното единство на реформираните църкви с лутеранските.XX и XI век стават време на помирение между всички християнски движения, което не може да не се радва.Враждата и анатемата са нещо от миналото, християнският свят е намерил покой и покой.

Резултат

Християнинът е човек, който признава смъртта и възкресението на Богочовека Исус Христос, вярва в посмъртно съществуване и вечен живот.Християнството обаче не е еднородно по структура и е разделено на много различни религии.Православието и католицизмът са водещите християнски вероизповедания, въз основа на които са се формирали други религии и движения.

В Русия староверците се разделят от православния клон; в Европа значително повече течения и конфигурации се формират под общото име на протестанти.Кървавите репресии срещу еретиците, които от векове ужасяват народите, са нещо от миналото.В съвременния свят мир и хармония преобладават между всички християнски деноминации, обаче разликите в богослужението и догмата остават.