Архангели и тяхната мисия: списък с имена и тяхната история

Божието Слово казва, че в началото са създадени небето и земята.Небето означаваше духове - Ангели, духовният свят, невидим за момента.Те са в състояние да приемат всякакъв вид и форма: живи и неживи същества, природни явления, но като правило се появяват в образа на възрастен човек.Появата на ангели може да бъде придружена от ярка светлина, звук.Християните са уверени в присъствието на крила в духовни образувания, както и във факта, че Творецът им е дал сили да летят без тях.От раждането до смъртта всеки от нас е защитен от ангел-пазител, който е най-близо до човека.

В Писанието ангелите и архангелите са представени като същества, които се подчиняват на Божията заповед, действат по заповедите му и са в състояние да защитят благочестивите и да ги защитават.Словото Божие разказва за силата и силата на ангелите от различни порядки, за чистотата и святостта на онези, които стоят на Божия Престол, изгарящи от любов към Създателя.

Ангелски орден

Бог изпраща Небесната си армия, Ангели, да провъзгласи Своякоманди, затова се наричат ​​ангели - пратеници.Човешкият ум не знае точния им брой - стотици и хиляди крилати протектори.

Удивително е, че в небесното царство с цялото многообразие от жителицаруват ред и хармония - съвършена красота, мъдрост и истина.Тук няма да се натъкнете на монотонност или застой - навсякъде движение, най-трудна дейност, непозната за земните жители.

Ученикът на Свети апостол Павел свети Дионисий Ареопагит говори за разликата между ангелските рангове от думите на учител, който със собствените си очи видя свети ангели и обясни разликата на Дионисий.Всяка от трите ангелски йерархии (по-висока, средна и долна) включва три чина, заедно съставляващи девет ранга.Серафимите, Херувимите и Престолите се приписват на най-високото, Властите, Доминионите и Силите към средата, а Началото, Архангелите и Ангелите - на долните.

Но Църквата дава на архангелите място много по-високо: тъй като са един от най-близките до Бога серафи, те се наричат ​​архангели като водачи на ангелски сили.

Архангели в православието

Вече споменахме, че има ангел и архангел: каква е разликата?

Големите евангелисти, които говорят за великото и доброто, се наричат ​​архангели.Пророчествата им се разкриват, налице са знания и разбиране на Божията воля.Архангелите укрепват силата на светата вяра в хората, просвещават човешките умове със Светото писание и споделят тайнствата на вярата с благочестивите.

Тези герои се считат за "водачи", стоящи над прости ангели - безброй, безстопанствени и безсмъртни същества, невидими за човешкото око.В православието се признават 7 архангела, призовани не само да защитават и наставляват човек, но и да изпълняват редица свои собствени функции.Защо техният брой е точно седем Библията не отговаря: текстът споменава, че това е известно само на Бога.

Списъкът на архангелите се състои от следните имена:

  • Михаил (счита се за основен);
  • Гавриил;
  • Уриел;
  • Рафаел;
  • Селафиел;
  • Йехудиел;
  • ​​
  • Барахиел.

Разглеждайки иконописните изображения на архангелите, може да се забележи, че всеки от тях има свой образ и атрибути, с които художниците ги изобразяват (например Михаил е изобразен с меч).

Катедралата на Архангел Михаил и други ефирни небесни сили се празнува на 8 ноември.Прокламациите на събора се свързват с катедралата Лаодис, която осъди поклонението на ангелите като еретично.

Целта на архангелите

Целта, задачите, подвизите и дори появата на архангелите са описани в библейски текстове.

Архангел Михаил

Архангел Михаил, който има изключителна духовна сила, е обявен за архиепископ и поставен от Господа над 9-те редици на ангелите.Командир на небесното войнство, той изразява делата на Господ.Името му означава „който е като Бог“.

Светото Писание казва, че първият подвиг на оръжие за Неговата слава Михаил извършил на небето, първият, който се включил в битка със Сатана и неговите слуги.

Активният воин винаги е изобразен в бяло наметало и военен вид, с копие или меч, утъпкващ дракон или змия.Белият банер в горната част на копието му символизира чистотата и вярността на Ангелите към Господа, а кръстът в края дава яснота, че борбата ссилите на тъмнината се провеждат с помощта на търпение, смирение и безкористност.

Вярващите отбелязват появата на Михаил в християнската църква, кръстена на архангел във Фригия, където бие лековита пролет.За да разрушат храма, езичниците свързват двете реки и насочват потока към храма.След като се вслуша в молитвите на изповедника, самият Архистратиг се появи и отвори пролука, която поглъща водата, и мястото беше наречено Khona, което означава „дупка“.

Вярващите рецитират молитви към Михаил, за да се освободят от скръбта и скръбта, когато влизат в нова къща или строят ново жилище, за да получат защита за престола или държавата.

Гавриил

На иврит Гавриил е „Божият човек“, „сила“ или „крепост Божия“.

Като вестител на Божиите съдби Гавриил често е изобразяван от Светата Църква с фенер и горяща свещ в едната ръка и огледало в другата, което означава: архангелът точно и без изкривяване предава Волята Божия, въпреки че съдбата на хората засега е скрита.но те се разбират само от онези, които се вглеждат в огледалната повърхност на Неговото Слово и собствената си съвест.Понякога е нарисуван с райско клонче в ръце - Габриел го е донесъл при Девата.

Рафаел

Рафаил се занимава с изцелението на заболявания на душата и тялото, Божият лекар.Неслучайно името му се превежда като „Божия помощ, изцеление или изцеление“.Като даде, той изцели любимия на благочестивия Товия.Често той е изобразяван с медицински съд в ръка.

Уриел

„Светлината или Божият огън“, покровител на науката и знанието, Уриел се посвещава на просветление на невежите и затъмнени, изгубени души.Ангелът на Божията светлина, той озарява човешките умове, ангелът на небесния огън, запалва душите и сърцата с любов към Него.На иконите Уриел е изобразен с меч в едната ръка, а Небесен пламък в другата.

Селафиел

Селафиел - „подтикваща молитва“.Основният небесен молитвенник постоянно се моли за здравето и спасението на човечеството.Църквата изобразява архангел със свалени лица и очи и ръце, сгънати в молитвен жест.

Йехудиел

Архангелът „Божията похвала“ стои в защита на работниците, умолявайки Бога за достойни награди за труда му.Необходимо е да се опита да постигне заветната цел, а усилията, положени от човека, се забелязват от Йехудиил и се предават на Господ.На иконите е нарисуван със златен венец, като окуражаване на праведните, в едната ръка и бич на черни въжета, като наказание за грешниците в другата.

Варахиел

Варахиел означава „благословен от Бога“.Архангелът моли за благословения и милости за хората, предава благословението на Господа в различните му проявления.Като предвестник на блаженството в Господното царство, изобразен в розови одежди или с рози в ръце или върху дрехи.

Е, всеки от седемте архангела изпълнява задачите, възложени му от Бога.Можете да апелирате към тях чрез молитва, но е по-добре да съотнесете целите си и да се обърнете към конкретен ангел.Казват, че можете да се обърнете към архангелите само през определен период, но това не е така: ако има нужда, прочетете молитва и помолете за помощможе да бъде по всяко време на деня или нощта.