10 библейски заповеди на Исус Христос

Десетте заповеди на Исус Христос е законът за християните.Това са десетте основни правила или заповеди в християнските религии и юдаизма, които Бог е дал на Мойсей.След огромен период от време заповедите са все още уместни.Разгледайте всяка от заповедите по-подробно.Библията разказва как са възникнали тези закони и откъде са дошли.

Десетте Божи заповеди бяха публично оповестени от небето на целия народ на Израел на петдесетия ден, събрани след изгнанието им, близо до планината Синай.След известно време самият Бог написа и провъзгласи код от тези десет закона върху десет каменни плочи.По-късно Бог предаде всичките тези десет таблетки на Мойсей, за да запази оригинала сред хората и да ги предаде.

Десетте заповеди на Исус Христос накратко

В двадесетата глава на Исъбранието записа история за това как Бог даде своите десет заповеди на израелския народ.

Обобщение на заповедите:

  1. Покланяйте се само на вашия Създател
  2. Не правете нищостатуи или картини за поклонение
  3. Не споменавайте Господното име напразно
  4. Не прекарвайте съботата в ежедневна работа, посветете я на Бога
  5. Почитайте родителите си
  6. Не убивайте
  7. Не участвайте в разврат
  8. Не лъжете
  9. Не крадете
  10. Не завиждайте

Себе си Исус Христос увери учениците си, че не е на земята да нарушава закона, за да го изпълни.Не просто Божието Слово е било и ще се съхранява в продължение на хилядолетия, въпреки всички опити за унищожаването му.Божият закон е писан в полза на хората, следователно принципите, съдържащи се в Десетте заповеди, директно се прилагат и за християните дори днес.Дори да прегледате списъка с известни заповеди, всеки културен човек ще забележи тяхното сходство с основните закони на всяко цивилизовано общество.

Заповедите на Исус Христос често се сравняват със законите на природата.Това означава, че тези закони не само са длъжни да се спазват и е забранено да се нарушават, а освен това те хармонично се допълват.В същото време заповедите позволяват на хората да намерят душа, да се откажат от различните изкушения или инстинкти, които преди са били характерни за див човек, изпълват хората с добродетели, а от друга страна, тези закони помагат на всички хора да имат морална основа, да не помагат на близките изобщо.че е необходимо да се направи това в името на някакво материално богатство, но въз основа на собственото желание.

От всичките десет заповеди на Исус Христос, разкриващи една основна неизглежда възможно, тъй като всички те са еднакво важни за човек.Например, ако човек главно ще отдели време, за да се освободи от изкушението, например, изневярата, но ще завижда или няма да уважава своите близки, приятели и роднини, съседи или приятели, то това е еквивалентно на факта, че този човек неспазва законите на християнството.Десетте заповеди на Исус Христос, трябва да се отбележи, са написани кратко и кратко.Въпреки факта, че те в известна степен изграждат рамката за хората, в по-голямата си част това е да се гарантира пълна свобода на индивида.

Десетте пълни заповеди

Първата заповед

„Аз съм Господ, твоят Бог.И няма да имаш други богове освен мен пред лицето ми. "

В първата заповед Господ говори за Себе Си, че всеки е длъжен да се ръководи от Божието име и да не се отклонява от волята Му.Това правило е основополагащо, тъй като човекът, който ще следва законите и предписанията на Бога във всичко, няма да наруши останалите девет заповеди.В индивидуално тълкуване Бог не претендира за абсолютно превъзходство сред другите идоли, тъй като той също изисква да му се обърне повече внимание от всички други богове.Той иска да му се почита сам, поради факта, че според религията в света няма други богове.

Втората заповед

„Не си правете идол или образа на това в горната част в небето или каквона земята отдолу, във водите под земята;Не им служете и не се кланяйте;Защото аз съм Господ, Бог ревнив, който наказва децата за вината на бащите им към третия и четвъртия вид, онези, които ме мразеха, и тези, които милостиваха хиляди поколения към тези, които ме обичат и които спазват заповедите ми ”[Изход 20: 4-6).

В този текст Господ напомня на хората, че не си струва да създават изкуствени образи на идоли и да им се покланят.Това е мотивирано от факта, че вечният бог не бива да се ограничава по пътя на камък или дърво.Опитът да направи това го обижда, извращава реалността и истината.

Третата от десетте заповеди на Библията

„Не произнасяйте името на Господ Бог напразно (точно така), защото Господ Бог няма да напусненикой без наказание, който нарича името си напразно ”.(Изход 20: 7).

Тази трета от десетте заповеди говори за човешка небрежност.Тъй като човек често има лош навик да казва нещо и не следва езика си, той казва думата „Бог“ във всеки случай.Това е абсолютен грях, счита се за нещо сходно с светотатството.Този закон забранява не само лъжливи клетви и прости думи, на които хората се кълнат от време на време, в допълнение към това напомня за несериозното и небрежно отношение към светото значение на тази дума.Човек го опозорява дори по невнимание споменавайки в малка беседа или обикновен разговор.

Четвъртата заповед

„Помнете съботния ден, за да го провеждате правилно: Работете шест дни в седмицата и правете всичко в тяхното продължениетехните дела и на седмия ден на мира го посветете на Господа, вашия Бог.Не правете никое от делата си в гореспоменатото, нито вие, нито дъщеря ви, нито синът ви ... Защото за шест дни вашият Господ създаде всичко, което е на земята, морето и небето, и самите тях, и на седмия ден си почина.Затова Господ благослови съботния ден и го освети ”.(Изход 20: 8-11)

Тази заповед от Библията призовава всички хора да вършат работата си само шест дни в седмицата, а на седмия ден, според Библията, трябва да посветите себе си и цялото си време на товаден от седмицата, за да служи на Бог и да върши добри дела.Събота в този закон се представя като одобрен ден при създаването, а не като нова институция.И хората трябва да го помнят, да спазват този ден в памет на делата на Господ.

Петата Библейска заповед

„Почитай баща си и майка си, че можеш да бъдеш добре и дните ти да са дълги, че да си добреживели на земята, която Господ вашият Бог ви е дал ” (Изход 20:12)

Петият закон или петата заповед изисква уважение, смирение и послушание от децата към родителите.Тук Господ обещава благодарни деца за грижите, нежността и поддържането на родителската им репутация дълъг и добър живот.Тази заповед изисква децата да се утешават и да помагат на родителите в напредналите си години.

Божията шеста заповед

Една от най-разбираемите, която не изисква специално тълкуване на заповедите.

Преводът гласи следното: „Не убивай“ ( изход 20:13).Кратка, проста и разбираема заповед.Господ казва, че човек не еможе произволно да лиши някого от живота - Божието творение.То е извън човешката сила.Тук трябва да се добави, че самоубийството е тежък грях.Онези, които по свое желание са отнели собствения си живот, никога няма да могат да се озоват в небесното царство, тъй като не го заслужават.Този грях (убийство) е предшестван от такива чувства като омраза, гняв, гняв.Този списък не трябва да се допуска до християнското сърце.

Смята се, че Бог е източникът на живота.Той сам може да даде живот, това е свят дар Божи, който никой не може да отнеме, тоест да убие някого.Според Библията отнемането на нечий живот означава намеса в Божия план, т.е.да вземете живота на себе си или на друг човек - опитайте се да заемете мястото на Господ.Тази заповед предполага разумно почитане на жизнените закони и човешкото здраве.

Седмата заповед

"Не прелюбодействайте." Този закон призовава съпрузите да бъдат верни един на друг

(Изход 20:14).Основната институция на Господ е бракът.Установявайки такива, Той имаше определена цел - запазването на чистотата и щастието на хората, възвишаването на тяхната морална сила.Библията казва, че да се постигне щастие в една връзка е възможно само ако човек е съсредоточен върху човек, на когото се отдаде изцяло, на доверието и предаността си през целия си живот.Защитавайки хората от прелюбодеянието, Бог иска хората да не търсят нищо друго освен пълнотата на любовта, която ще бъде надеждно защитена от брака.

Осмата заповед

Другкратък Божи закон.
Не крадете .“

Бог не допуска присвояването на чуждо имущество.Подкупът и паразитизмът също принадлежат към този грях.Този закон предполага както тайни, така и явни грехове.Отвличането, войната, търговията с роби се осъжда.Кражба, грабеж са осъдени.Осмата заповед изисква искреност, дори в незначителни въпроси.

Деветата заповед

„Не давайте лъжливи свидетелства срещу ближния си“ .

Господ забранява да лъжат в съда и да клеветят когото и да било.Всеки намек или преувеличение, разчитащ на въображаемо впечатление, е лъжа.Този закон забранява какъвто и да е начин за клевета на човек, неговия статус с клевета или клюки.

Десетата заповед

Не желайте къщата, която вашият съсед и съпругата му притежават, нитороб, не всичко, което му принадлежи “.

В тази заповед Бог говори за любов.Любовта към ближния е продължение на любовта към Господа.

В стремежа си с цялата си душа да спазва тези заповеди, човек почиства душата си, получава възможност да бъде с Господа.

Първоначално всички тези закони са написани в буквалния смисъл; не е било необходимо да се прегръща мозъците им над смисъла, пълни теории, така че да се разбере истинското им значение.Днес само няколко от всичките десет завета нямат двойно значение и не изискват допълнително тълкуване, търсене на скрит смисъл.Останалото трябва да се тълкува.Всеки от тези завети е равносилен на класика.Те винаги са били и саще бъде.