„Моят ангел, ела с мен, ти си напред, аз съм зад теб“: правила за четене на молитви

Стресът е вечният спътник на човека.Някой се справя сам с него, някой търси помощ от специалисти, а вярващите често подкрепят Ангела пазител, особено ако се обърнат към него със специална молитва „Мой ангел ...“.Когато ръцете са спуснати и няма сили да продължите напред, да се защитавате от нещастия, свещените текстове помагат.

Една от трудните житейски ситуации, които могат да разстроят човек, е предстоящата операция.Без съмнение всеки здрав човек се притеснява от такъв труден въпрос, чийто резултат може да бъде непредсказуем.В такива моменти всяка помощ е полезна, както от страна на роднините, така и от Господ.

Когато е нужна молитва за ангела пазител

Има ситуации дори когато най-безстрашните започват да се чувстват уязвими и често се страхуват от това, което е тяможе да свърши.Такива случаи включват хирургическа намеса, която е пред пациента.Преди операцията мнозинството губи самообладание и в това няма нищо осъдително.Това чувство е разбираемо за човек.За да спечели, на първо място, се изисква признанието му в себе си.И това е правилният път.

При силна уплаха някои търсят подкрепа от своите близки идобре е, но още по-добре е да се молим на Бог.Те също предлагат спасителна молитва: „Моят ангел, ела с мен, ти си напред, аз съм зад теб“, което ще позволи побеждаването

 • на всеки страх от операцията;
 • дава увереност на пациента в победата над болестта;
 • укрепва вярата във Висшите сили и силата на Всевишния, който върши чудесата си.

Сложността на една операция понякога е толкова висока, че дори лекарите нямат категоричен отговор за нейния резултат.Тук те си спомнят за Бог.Важно е искрено да повярвате в Него, в Неговата помощ, само тогава ще се даде изцеление на болните.

Основни молитви преди операцията

Малко преди предстоящата хоспитализация или ако се случи нещо неочаквано и човекът веднага се качи на операционната маса, молитвите се четатне само директно на Всемогъщия, но и на Пресвета Богородица, както и на Св.Пантелеймон и Никол Приятната.Обаче най-бързата, ако мога така да кажа по отношение на свещения текст, призна молитва към Ангела пазител.Защо това мнение е толкова разпространено сред вярващите?

Просто Небесният пазител на човек винаги е до него, зад раменете му.Той е като бърза връзка, прехвърляща се над стремежите на отделението си.В случай на опасност той се стреми да предупреди и да се опита да се защити, за да не се заблуди човек.Смята се, че честото обръщение към вашия крилат покровител засилва ефекта на молитвените текстове.

Този апел е следният: „Моят ангел, ела с мен, ти напред, аз след теб.“мощносття е огромна, защото с тези фрази вярващият изпраща на своя ангел пазител призив за защита от срутените беди или за предупреждение и отслабване на идването.Такова искане никога не остава без отговор и пътят на християнина е светъл, тъй като ангелът го води по него.

Как да се помолите на вашия ангел-пазител преди операция

Отдавна има правила, които са лесни за спазване, така че операцията да се извършва с минимални затруднения, тъй катоза пациента и за лекарите.Ето основните:

 • никога да не изрича думи, свързани със смъртта или за отрицателния изход от интервенция, така че черните мисли да не се реализират;
 • да помолим Бог за по-добро приключване на операцията;
 • нито в определения ден, нито по-рано човек не може да се кълне в когото и да е, да говори псувни думи, да обижда или убива животни (в противен случай ангелът просто не може да предаде смъртно послание на Бог);
 • при липса на противопоказания е по-добре да се пости за 40 дни.Многократните посещения на храма по време на службата няма да навредят;
 • Всеки ден се мийте със светена вода, когато четете божествени думи.

Освен всичко друго, сам със себе си си струва да мислите за извършени грехове, да си спомняте за всички обидени и да говорите за това със свещеника.Би било хубаво да се молим на църковни образи, на които свещеникът ще посочи.Ако някой друг ще се моли с пациента, вероятността за положителен резултат от операцията ще се увеличи.Семейството може да подкрепи не само в молитва, но и в пост.

Как да четем свещени текстове ​​

Необходимо е да се подготвите за операция не само физически, но и духовно.За целта редица текстове се изписват на отделен лист и нашият Отец се включва в техния брой без проблем.Тогава се предписва молитва на ръка на ангела.Не е забранено да добавите вашите думи, адресирани с искреност към ангела пазител.

Четенето на такъв списък разчита на самия пациент и неговите близки, които се притесняват от него.Разбира се, по време на анестезия човек се изключва и не е в състояние да чете нищо.Роднините трябва да направят това, което е допълнителна помощ за пациента.В никакъв случай обаче не бива да се допуска дори сянка на лоша мисъл за лошото приключване на операцията.

Молещите се грешници, които преди не са се покланяли на Господа, мързеливи и арогантни няма да могат да дадат молитвата си с подходящата сила.Само праведните могат да убедят Бога, този, който почита законите Му.Тази молитва винаги дава спокойствие и настроение, необходими за отговорен бизнес.

Заключение

Вярващият трябва да се моли преди операция без провал.За да върви всичко добре, спазвайте следните точки:

 • Освен болните, техните близки се обръщат и към Бога;
 • трябва да се подготвят 40 дни преди операцията;
 • Най-бързата молитва - моят ангел идва с мен;
 • са прочетени няколко свещени текста, сред които трябва да бъде нашият Отец;
 • Искане за успеха на операцията се изпраща както преди нея, така и когато пациентът е в операционната зала.